Podieľame sa na aktívnej ochrane druhov vtákov európskeho významu

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky zavedením vhodného modelového manažmentu územia v poľnohospodárskej krajine a obnovením hniezdnych a potravných biotopov cieľových druhov.

Nahliadnite do hniezda strakoša kolesára

Na Dropiom sme si užili Slnovrat

V rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky sme zorganizovali v SEV Dropie akciu na privítanie leta. Zúčastnili sa jej miestni obyvatelia, stakeholderi, žiaci základných škôl, ale aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia a Európskej komisie na Slovensku.

Pripravili sme pre vás dokument – Príbeh krajiny lúk

Jeden z projektových výstupov Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky bol aj dokumentárny film, s názvom Príbeh krajiny lúk. Tento film sme spracovali cez príbehy krajiny na dolnom Žitnom ostrove, ktorá bola kedysi úzko spätá s vodou.

Dotazníkový prieskum pre obce v CHVÚ Ostrovné Lúky

Aktivity realizované v rámci projektu smerujú tiež ku skvalitneniu života v obciach, pod ktoré spadá územia CHVÚ Ostrovné Lúky. Preto, ak v obci bývate budeme veľmi radi, ak nám dáte spätnú väzbu vyplnením dotazníka. Ďakujeme za Vaše hodnotenie a čas, ktorý vyplneniu dotazníka venujete.

Stromy do krajiny – sadenie stromov s dobrovoľníkmi

Cez víkend 17. až 18. októbra sme v rámci EU Green Week spolu s miestnymi a s dobrovoľníkmi z OZ Permoníci, za dodržania všetkých opatrení spojených s COVID-19, vysadili niekoľko desiatok stromov v poľnohospodárskej krajine v CHVÚ Ostrovné lúky.

Na bicykli po Ostrovných lúkach

Tohtoročný monitoring projektových výstupov sme sa rozhodli podniknúť na bicykloch! Prialo nám krásne babie leto a novo obnovené pasienky sa stále krásne zelenali. V kontraste s okolitými "nahými" poľami pôsobili pasienky v tejto krajine ešte o to vzácnejšie. 

Do nových mokradí prichádza život

Mokrade boli kedysi v tunajšej krajine takou súčasťou života, že miestny obyvatelia mali vyše 20 rôznych výrazov pre "mokraď". Pred odvodnením Žitného ostrova mal obrovský význam v regióne každý jeden centimeter nadmorskej výšky, a tieto morfologické rozdielnosti sa premietli do rôznych pomenovaní: gyűr, sziget, lapos.

Z filmovania dokumentu o Ostrovných Lúkach

Aj počas tohto leta sme pokračovali v natáčaní pripravovaného dokumentu o Ostrovných Lúkach. V dokumente sa venujeme téme zachovania a obnovy prírody v intenzívne obhospodarovanej krajine a ako aj snahám a úskaliam prírode blízkeho hospodárenia.

Vrbárska víkendovka 2020

Dnes sme v chránenom vtáčom území Ostrovné lúky orezávali hlavové vŕby. Bolo to akčné, vrčali píly, padalo drevo. Ochrana prírody a udržateľné hospodárenie v krajine občas môžu vyzerať aj takto.

Obnovíme mokrade vo vysychajúcej krajine!

V chránenom vtáčom území Ostrovné Lúky obnovíme maloplošné mokrade! Nielenže je to v tunajšej intenzívne poľnohospodárskej krajine obrovská podpora prie miestnu biodiverzitu, mokrade zároveň pomáhajú v krajine, ktorá už dlhodobo trpí suchom, zadržiavať vodu a taktiež hrajú významnú rolu pri odbúravaní CO2 z atmosféry a pomáhajú tak zmierňovať dopad klimatickej zmeny. Tešíme sa, že naše…

Na lúky sa vrátili zvieratá – stádo zachránených koní

Tešíme sa z krásneho výsledku spolupráce nás, ochranárov prírody s ochranármi zvierat! Na fotkách môžete vidieť,ako to vyzerá, keď sa spoja 2 dobré veci. Tento mesiac sme rozbehli veľmi peknú spoluprácu s miestnou pani, ktorá zachraňuje vyradené a týrané kone. Hľadala pre nich pekné miesto, kde by sa mohli pásť a my sme jej radi…

Natáčame dokument o ochrane prírody v poľnohospodárskej krajine

V spolupráci s filmárom a dokumentaristom Braňom Molnárom natáčame jedinečný dokument o snahách chrániť a podporovať prírodu tam, kde je na krajinu vyvíjaný silný tlak zo strany intenzívneho poľnohospodárstva. Takým "príkladovým" územím je práve Chránené Vtáčie Územie Ostrovné Lúky, kde realizujeme projekt LIFE Ostrovné Lúky.

Víkendovka orezávania hlavových vŕb

Aj tento rok nás v spolupráci so SEV Dropie SAŽP čaká víkendovka zameraná na orezávanie hlavových vŕb. Druhý marcový víkend sa stretneme na SEV Dropie, aby sme sa venovali tradičnému manažmentu hlavových vŕb, orezávaniu konárov tzv. „na hlavu“. Okrem toho budeme chystať pôdu na výsadbu vŕb, ktoré budeme hneď aj sadiť metódou, ktorá sa tu kedysi…

Osádzanie kolov pri pasienku v CHVÚ Ostrovné lúky

Počas jesene 2018 sme sa pustili do aktivity osádzania vysokých agátových kolov slúžiacich ako posedy pre vtáky. Koly sú blízko zatrávnených plôch a tak budú vtáky môcť pozorovať a loviť z týchto nových posedov. Pozrite si VIDEO z ich inštalácie.    

Nahliadnite do hniezda strakoša kolesára

Nahliadnite do hniezda strakoša kolesára kŕmiaceho svoje mladé v Chránenom vtáčom území Ostrovné Lúky. Toto územie podlieha poľnohospodárskej intenzifikácii, čím sa vytrácajú vhodné biotopy pre mnohé druhy, vrátane strakošov. Zvýšeným používaním chemických postrekov sa taktiež výrazne znížila dostupnosť hmyzu pre hmyzožravé vtáctvo. Zábery vznikli v rámci pripravovaného dokumentu o Ostrovných Lúkach a o našich ochranárskych…

Školské rozvrhy a tetovačky!

Pripravili sme školské rozvrhy a tetovačky na telo, ktoré deťom (i dospelým) približujú život a ekológiu kritériových druhov nášho projektu. Rozvrhy už používajú detičky na základných školách v obciach, pod ktoré spadá CHVÚ Ostrovné Lúky. Za krásnu grafiku ďakujeme našej menovkyni Agáte Broz(ovej).

Vahadlové studne

Vahadlové studne plnili v minulosti významnú funkciu pri pastve zvierat a tvorili tiež výrazný estetický prvok krajiny Dolného Žitného Ostrova. V rámci projektu LIFE Ostrovné lúky sme počas leta 2018 postavili 5 atráp vahadlových studní, ktoré slúžia ako posedy pre vtáky, ktoré v rozľahlých poliach nenájdu ľahko miesto na oddych. Týmto sa začala obnova zaujímavého rázu…

Envirosúťaž Hypericum 2018

Na jar sa v stredisku environmentálnej výchovy Dropie už tradične koná envirosúťaž Hypericum pre II stupeň základných škôl. 19ty ročník súťaže sa venoval tematike agroekosystémov Dolného Žitného ostrova, ich biodiverzite a environmentálnym problémom. Táto téma je veľmi aktuálna, keďže zle nastavené praktiky v poľnohospodárstve majú ďalekosiahly dopad na životné prostredie. Popri degradácii pôdy (ornice) je pravdepodobne…

VIDEO z orezu hlavových vŕb

Koniec zimy sa v našom projekte už tradične spája s víkendovým orezom hlavových vŕb v CHVÚ Ostrovné Lúky. Pri akcii mala premiéru aj nová orezávacia hlavica, vďaka ktorej sme dokázali ošetriť ešte viac stromov. Za výpomoc ďakujeme aj našim dobrovoľníkom a už teraz sa tešíme na budúcoročnú akciu! Pozrite si video z akcie  Trochu k významu akcie:…

Na DEŇ STROMOV vznikol nový slovenský envirorekord

V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky sa v rámci projektu LIFE 12 NAT/SK/001155 Ostrovné lúky podarilo dosiahnuť nový slovenský envirorekord v sadení stromov. Pozrite si záznam z výsadby na YouTube TU a reportáž v správach RTVS TU. Dňa 20.10. 2017 na Deň Stromov s heslom akcie: „Stromy do krajiny“ sadilo stromy spolu 542 dobrovoľníkov. Napriek hmlistému počasiu sa podarilo zasadiť…

Študijná cesta „Spolupráca a ochrana prírody v oblasti NP Neusiedler See – Seewinkel a Fertő tó“

V dňoch 2.-3.5.2017 sa uskutočnila študijná cesta s názvom „Spolupráca a ochrana prírody v oblasti NP Neusiedler See – Seewinkel a Fertő tó“, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia SEV Dropie. Študijná cesta bola určená prioritne pre samosprávu, projektových pracovníkov a kľúčové subjekty v CHVÚ Ostrovné lúky. Neziderské jazero a priľahlé lokality u obidvoch našich južných susedov patria medzi jedny z najvýznamnejších…

Súťaž pre školy: Hypericum 2017

Ste základná škola a zaujímate sa o environmentálnu výchovu? Prihláste sa do envirosúťaže Hypericum, ktorá sa každoročne koná pod vedením Slovenskej agentúry životného prostredia. Súťaž sa uskutoční 19.4. 2017 (streda) v SEV SAŽP Dropie, Zemianska Olča. Je určená pre II. stupeň ZŠ a nosnou témou 18. ročníka sú Stromy v krajine. 18. ročník Hyperica pre…

Študijná cesta „Ako zmeniť školskú záhradu?“

V rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky sme sa zúčastnili inšpiratívnej študijnej cesty Ako zmeniť školskú záhradu? Navštívili sme Waldorfskú materskú a základnú školu v Brne, centrum LIPKA školské zařízení pro environmentální vzdelávaní – pracoviská Kamenná a Rozmarýnek (Brno) a Ekologický institut Veronica (Hostětín). Počasie nám vo štvrtok síce neprialo, ale program bol veľmi inšpiratívny a tešíme…

Výsadba ovocných stromov a vešanie vtáčich búdok v CHVÚ Ostrovné lúky

V novembri 2016 sme v rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky vysadili 60 kusov starých odrôd ovocných stromov, ktoré sú charakteristické pre Žitný ostrov – marhule, čerešne a hrušky. Ďakujeme Dropie za organizáciu sadenia aj výber meista pre stromčeky, pomôcť nám prišli aj ľudia z aktivačných prác z Čalovca, spolu nám to išlo…

Dá sa hospodáriť efektívne a v súlade s prírodou?

Slnečné ráno 25. 10. 2016 sa všetci schádzame na Dolnom Žitnom ostrove v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie, ktoré obklopuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky.

Workshop pre poľnohospodárov v CHVÚ Ostrovné lúky

Pozývame Vás na workshop pre poľnohospodárov Agroenvironmentálne schémy v CHVÚ Ostrovné lúky, ktory sa uskutoční 3.novembra 2016 o 10:00 v SEV SAŽP Dropie, Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča.

Hmyzí hotel v MŠ Slniečko

Dňa 30.9.2016 SEV SAŽP Dropie postavilo s deťmi pani učiteľkami, rodičmi a starými rodičmi prvy pilotný hmyzí hotel v MŠ Slniečko Nové Zámky. Aktivity sa realizajú v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/ 001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Workshop Tajomstvá hávede

V dňoch 24.-26.8.2016 sa v SEV SAŽP Dropie zišli ľudia s netradičnými záujmami. Celé tri dni boli venované novému environmentálnemu výučbovému programu Tajomstvá hávede.

Víkendovka venovaná hlavovým vŕbam

Posledný februárový víkend sa na Stredisku environmentálnej výchovy Dropie konala už po tretí krát akcia venovaná orezávaniu hlavových vŕb. Táto cieľavedomá činnosť človeka už po stáročia formovala vŕby, a tak zároveň aj kultúrnu krajinu Žitného ostrova.

Leto v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie

Letné mesiace nie sú len obdobím prázdnin v škole a dovoleniek pri mori. V Stredisku environmentálnej výchovy Dropie sme počas letných mesiacov prijímali exkurzie detí zo základných a materských škôl, detských táborov, ktoré sa hravou formou mohli dozvedieť o krásach a hodnotách Žitného ostrova, dôležitosti hmyzu ako významnej zložky potravy pre operence, potreby opeľovačov v krajine a o možnostiach,…

Medzinárodný deň lesov na ZŠ Zemianska Olča

Dňa 27.3.2015 sme otvárali Dropie pre všetkých. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa program venovaný Medzinárodnému dňu lesov (21.3.) uskutočnil na pôde školy v ZŠ Zemianska Olča.  Aktivity boli venované spoznávaniu stromov a lesa a ich významu pre vtáky. Programu sa zúčastnilo všetkých 102 žiakov školy.

Názov projektu: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
Projektová schéma: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
Projektový akronym: LIFE – Ostrovné lúky
Kód projektu: LIFE12 NAT/SK/001155
Trvanie: 01/01/2014 – 31/12/2020
Rozpočet: 2 672 353 € (50 % z príspevku Európskej komisie)
Partneri projektu: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská agentúra životného prostredia – Stredisko environmentálnej výchovy Dropie

Prif UK logo    

Zameranie projektu:

Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov druhov vtákov európskeho významu – strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky zavedením vhodného modelového manažmentu územia v poľnohospodárskej krajine a obnovením hniezdnych a potravných biotopov cieľových druhov.

Špecifické ciele:

1. Obnova hniezdnych a potravných biotopov zavedením tradičných foriem hospodárenia ako napr. pastva a kosenie lúk

2. Obnova mokradí, orezávanie hlavových vŕb, vytvorenie úhorov a pásov vegetácie vhodných pre hmyz, ktorý slúži ako potravná báza pre vtáky

3. Obnova prvkov vhodných na zahniezdenie a hliadkovanie

4. Vybudovanie siete biokoridorov, ktoré okrem primárnej migračnej funkcie plnia aj úlohu potravných biotopov a poskytujú hniezdne možnosti

5. Prenájom a kúpa pozemkov za účelom zavedenia vhodných foriem hospodárenia a vytvorenia vhodných biotopov pre cieľové druhy

6. Zvýšenie biodiverzity v krajine

7. Získanie komplexných údajov o aktuálnom stave vtáčích populácií

8. Zvýšenie povedomia stakeholderov a verejnosti o ochrane prírody

Ľabtuška poľná (Anthus campestris)

Rozšírenie tohto druhu v západnej a strednej Európe je ostrovčekovité, nakoľko je viazaný na pieskové duny, suché pastviny, poľnohospodársku krajinu a podobné biotopy. Preferuje suché a teplé stanovištia, otvorenú krajinu a piesočnaté oblasti s riedkou vegetáciou. V 60. rokoch početnosť populácie ľabtušky poľnej dramaticky klesla spolu s úbytkom vhodných biotopov v dôsledku zmeny využívania krajiny (intenzifikácia poľnohospodárstva).

Na Slovensku bola početnosť druhu odhadnutá na 70 – 150 hniezdnych párov, s výskytom hlavne na Podunajskej nížine. Posledné odhady početnosti v rámci CHVÚ Ostrovné lúky hovoria o 5 pároch.

Ľabtuška vyžaduje ako hniezdny a potravný biotop otvorené priestory s riedkym zárastomtráv a malým zastúpením stromovej a krovinnej vegetácie. Vyhovujú jej biotopy s trávnato-bylinnými rastlinnými spoločenstvami a s plôškami obnaženého pôdneho povrchu. V prostredí intenzívne obhospodarovaných agrocenóz využíva ako hniezdne biotopy tiež okraje poľných ciest porastené trávnato-bylinnou vegetáciou nízkeho vzrastu. Pre ľabtušku sú tiež dôležité vyvýšené miesta, ktoré využíva pri hliadkovaní, speve a love. V minulosti boli takto využívané hraničné kamene jednotlivých hospodárstiev, prícestné kamene a kamenné stienky, avšak v rámci sceľovania pozemkov boli tieto taktiež odstránené.

V našich podmienkach prebieha rozmnožovanie v období od polovice mája do polovice júla. Hniezdo si stavia na zemi. Ľabtuška sa živí takmer výlučne živočíšnou potravou, hlavne chrobákmi a mravcami.

Stav ochrany: Smernica o vtákoch – Príloha I; ohrozený; stav populácie na Slovensku stabilný.

Strakoš kolesár (Lanius minor)

Pôvodne sa jedná o druh suchých trávnych biotopov, obývajúci otvorenú krajinu predovšetkým na nížinách, ktorý sa veľmi dobre adaptoval na život v obrábaných poľnohospodárskych oblastiach. Avšak predpokladom jeho výskytu v takomto prostredí je prítomnosť hniezdnych stromov dostatočnej výšky a nie príliš vysoké porasty tráv (alebo poľnohospodárskych plodín), ktoré využíva na hliadkovanie a lov koristi. V Európe je preto viazaný predovšetkým na oblasti s intenzívnym obhospodarovaním pôdy. V priebehu 20. storočia západoeurópske populácie vymizli, s výnimkou niekoľkých zostávajúcich jedincov prežívajúcich v malých, izolovaných a silne fragmentovaných populáciách.

Na Slovensku sa počet hniezdiacich párov odhaduje na 600 až 800, avšak toto číslo predstavuje iba zlomok pôvodnej populácie. V CHVÚ Ostrovné lúky sa ich počet odhaduje na 5 až 10 hniezdnych párov.

Strakoš kolesár obýva mozaikovitú krajinu s komplexne štruktúrovanými stanovišťami (ostrovčeky polí a pasienkov, lúky, poľnohospodárske družstvá, staré sady, okraje lesov, pásy vegetácie s dostatočným množstvom roztrúsených vysokých stromov). Rapídny pokles početnosti v 20. storočí sa spája s intenzifikáciou poľnohospodárstva a s tým súvisiacimi zmenami v otvorenej krajine. V ideálnych podmienkach vytvára tento druh otvorené hniezdne kolónie. Hniezda si stavia relatívne vysoko (v priemere 8 metrov nad zemou). Živí sa veľkými druhmi hmyzu – cvrčkami, kobylkami či chrobákmi.

Stav ochrany: Smernica o vtákoch – Príloha I; zraniteľný; na Slovensku výrazný pokles populácie.

Sokol červenonohý (Falco vespertinus)

V 20. storočí bol zaznamenaný výrazný pokles populácie kvôli zmenám v poľnohospodárskej krajine (strata hniezdnych a potravných možností).

Koncom 20. storočia bola početnosť tohto druhu na Slovensku odhadovaná na 20 – 100 hniezdiacich párov. Priemerný počet párov v CHVÚ Ostrovné lúky sa v minulosti pohyboval v rozmedzí 4 –14 párov.

Sokol červenonohý je druhom otvorenej krajiny, obýva predovšetkým suché trávne porasty, lesostepi a poľnohospodársku krajinu nížinných oblastí doplnenú o lúky a pasienky, pričom sa vyhýba súvislým lesným porastom. Stromoradia, vetrolamy a brehové zárasty bežne využíva na hniezdenie a staré stromy a ďalšie vyvýšené miesta na hliadkovanie počas lovu koristi. V optimálnych podmienkach hniezdi v kolóniách s až niekoľkými desiatkami párov. Ako aj iné sokolovité vtáky, aj sokol červenonohý uprednostňuje využívanie starých hniezd iných druhov pred stavbou vlastného (hniezda po havranoch, vranách či strakách). Keďže druh sa živí prevažne veľkými druhmi hmyzu (kobylky, cvrčky, chrústy), je veľmi citlivý na zmeny v poľnohospodárskej krajine. Taktiež loví aj malé druhy hlodavcov a iných stavovcov a v okolí vodných biotopov tiež vážky.

Stav ochrany: Smernica o vtákoch – Príloha I; ohrozený; populačný trend na Slovensku fluktuujúci/výrazný pokles.

Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (SKCHVU019)

Otvorená nížinná oblasť Ostrovné luky (8 729 ha) s jej typickým predstaviteľom avifauny sokolom červenonohým (Falco vespertinus) reprezentuje jeden z najcennejších biotopov pre jeho hniezdenie a prežívanie. Stepný, lesostepný a agrárny typ krajiny vyhovuje aj strakošovi kolesárovi (Lanius minor) a ľabtuške poľnej (Anthus campestris).

CHVÚ Ostrovné lúky

Územie je ohraničené troma riekami – Dunajom, Váhom a Malým Dunajom, pričom jeho charakter bol v minulosti formovaný práve vplyvom hydrologických pomerov. V období pred úpravou vodného režimu (druhá polovica 19. storočia) tu ešte existovala hustá sieť riek, ich bočných a mŕtvych ramien, močiarov, bažín, rybníkov a nepravidelne zaplavovaných terénnych depresií. V súčasnosti prirodzené vodné biotopy absentujú, nachádza sa tu spleť odvodňovacích kanálov.

V krajine prevažuje poľnohospodárska pôda, najmä rozsiahle polia, ale nachádzajú sa tu aj ostrovčeky pravidelne kosených trávnych biotopov a pozostatky lesov a porasty vŕb.
Okrem viacerých vzácnych vtáčích druhov (hniezdiace, migrujúce; Smernica o vtákoch) tu svoj domov nachádzajú aj ďalšie druhy živočíchov európskeho významu (Smernica o biotopoch).

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity, vypracovanie manažmentových a/alebo akčných plánov

A.1: Štúdia vlastníckych a užívateľských pomerov v území (BROZ)
Obšírna databáza vlastníkov v území bude zostavená za pomoci špeciálneho počítačového softvéru. Užívatelia budú identifikovaní a lokalizovaní na mape; prebehnú rokovania s vlastníkmi potenciálne ochotnými predávať pozemky alebo povoliť na nich ochranárske opatrenia

A.2: Odborná štúdia na revitalizáciu potravných a hniezdnych biotopov nížinných lúk a pastvín (BROZ)

Zmapovanie a vybranie miest s najväčším potenciálom zavedenia pastvy a obnovenia nížinných kosných lúk. Štúdia navrhne najvhodnejšie metódy na obnovu lúk, optimálne zloženie zmesi osiva, kosný režim na obnovených lúkach, a tiež budú navrhnuté vhodné režimy pasenia pre jednotlivé lokality.

A.3: Odborná štúdia na tvorbu biokoridorov (BROZ)
Štúdia bude obsahovať zoznam lokalít vhodných pre výsadbu domácich druhov drevín, ovocných sadov, pásov zelene; budú vypracované odporúčania vhodných druhov drevín a zloženia osiva pre jednotlivé lokality.

 

B – Nákup a/alebo dlhodobý prenájom pôdy

B.1: Výkup / prenájom pozemkov (BROZ)

Strategické pozemky v rámci projektového územia, vhodné pre cieľové druhy, budú zakúpené (60 ha) a dlhodobo prenajaté (30 ha) s cieľom zavedenia vhodného manažmentu alebo realizácie konkrétnych ochranárskych opatrení.

 

C – Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Revitalizácia potravných a hniezdnych biotopov nížinných lúk (BROZ)
Orná pôda bude transformovaná na lúky pomocou vysievania pôvodných druhov bylinnej vegetácie a zavedením pravidelného manažmentu – kosenie, produkcia sena; následne by mali byť lúky periodicky prepásané. Takýmto manažmentom sa vytvoria vhodné hniezdne a potravné biotopy pre cieľové druhy vtákov.

C.2: Revitalizácia potravných biotopov nížinných pastvín (BROZ)

Pastva domácich zvierat bola v minulosti tradičným a prevládajúcim spôsobom hospodárenia v krajine avšak s nástupom industrializácie poľnohospodárskej výroby zanikla. Cieľom aktivity je jej navrátenie do projektového územia. Extenzívne prepásanie trávnatých plôch ovcami zabezpečí vytvorenie nízkych trávnych porastov s ostrovčekmi neprepásanej trávy. Tie tvoria vhodné prostredie pre rôzne druhy článkonožcov, ktoré slúžia ako potrava pre vtáctvo.

C.3: Revitalizácia biokoridorov (BROZ)
Táto aktivita je zameraná na vytvorenie siete biokoridorov, skladajúcej sa z medzí, remízok, vetrolamov, stromoradí, poľných ciest a ich okrajov, brehových porastov, solitérnych stromov ako aj skupiniek stromov, ktoré budú poskytovať cieľovým druhom potravu a vhodné podmienky pre zahniezdenie.

C.4: Obnova hlavových vŕb (BROZ)
V minulosti tradičný spôsob orezávania hlavových vŕb za účelom získania palivového dreva a materiálu pre košikárov a na výrobu oplôtkov v území vymizol. Našim cieľom je obnoviť ošetrovanie týchto stromov, nakoľko pravidelné orezávanie vŕb podporuje formovanie „hlavy“, kde sa tvoria dutiny vyplnené práchnom, v ktorom sa vyvíjajú larvy rôznych druhov chrobákov, tvoriacich potravnú základňu pre vtáky.

C.5: Tvorba maloplošných mokradí

Vytvoríme až 50 vodných plôch, optimálne v blízkosti lúk a pastvín obnovených v rámci projektu, alebo ako súčasť biokoridorov. To prispeje k vytvoreniu diverzifikovanej krajinnej štruktúry, zlepšeniu mikroklimatických podmienok a zadržiavaniu povrchovej vody, a zároveň sú takéto mokrade zdrojom potravy pre vtáky.

C.6: Inštalácia búdok a hniezdnych posedov (Prif UK)

Vyvýšené lovné posedy, kamenné monolity a skupiny balvanov alebo drevené stĺpiky budú umiestnené v rámci biokoridorov a v blízkosti obnovených trávnatých porastov, taktiež zabezpečíme vyvesenie búdok. Všetky tieto prvky majú slúžiť k zlepšeniu hniezdnych a lovných možností pre cieľové druhy.

 

D – Monitoring vplyvu projektových aktivít

D.1: Monitoring vplyvu uskutočnených aktivít na populácie cieľových druhov (Prif UK)
Každoročne v období máj – júl bude sledovaný výskyt hniezdnych párov všetkých cieľových druhov v rámci celého projektového územia a jeho okolia; následne bude vyhodnotená úspešnosť hniezdenia.

D.2: Monitoring socio-ekonomických vplyvov projektu (Prif UK)

Socio-ekonomický monitoring posúdi vplyv projektu na lokálnych obyvateľov a ich vnímanie projektových aktivít; posúdi priame a nepriame prínosy. Prieskumy budú hodnotené pomocou štandardnej sociálno-ekonomickej analýzy.

 

E – Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Web stránka projektu (BROZ)

Široká verejnosť vrátane kľúčových ľudí získa prístup k informáciám o projektových aktivitách a výsledkoch ako aj cieľových druhoch prostredníctvom web stránky vo viacerých jazykoch.

E.2: Publikácia propagačných materiálov (BROZ)
Brožúry, letáky, záverečné správy pre verejnosť, nálepky, pohľadnice, plagáty či kalendáre budú informovať a vzdelávať o projektových cieľoch a ich dôležitosti pre ochranu cieľových druhov.

E.3: Inštalácia informačných panelov (SAŽP)

V projektovom území bude osadených 10 informačných panelov, 3 zážitkové interaktívne panely a 2 solárne informačné stĺpy, oboznamujúce návštevníkov s cieľovými druhmi vtákov a ich ochranou.

E.4: Inštalácia pozorovacích veží (SAŽP)
V projektovom území budú umiestnené dve pozorovateľne vtáctva (veže). Ich súčasťou bude aj panel predstavujúci rôzne druhy využívania krajiny a rôzne typy biotopov a ďalší, ilustrujúci typický spôsob letu vtákov a manévre počas lovu, aby ich návštevníci na základe toho vedeli jednoducho identifikovať.

E.5: Vytvorenie výučbového programu pre školy a živého múzea hmyzu (SAŽP)
Program je založený na praktickej tvorbe mikrobiotopov a ich využitia na výučbu prírodných vied a environmentalistiky. Biotopy budú pozostávať z rastlinnej a motýlej záhradky, pásov zelene, „hmyzích hotelov“, úkrytov pre rôzne živočíchy, kamenistých zákutí pre jašterice, odpočinkových miest pre hady, vysadia sa sem pôvodné druhy drevín, vytvoria sa malé mokrade ako liahne hmyzu, vtáčie búdky a posedy.

E.6: Zdieľanie skúseností, vzdelávanie a školenia projektových pracovníkov, kľúčových subjektov a rozhodujúcich ľudí (SAŽP)
Vzdelávanie bude prebiehať formou troch dvojdňových študijných ciest poskytujúcich skúsenosti z území s podobným manažmentom a ochranárskymi problémami; taktiež bude pripravených päť workshopov pre rôzne záujmové skupiny.

Vybrané cieľové skupiny:

– Obce v CHVÚ Ostrovné lúky
– Poľnohospodári hospodáriaci v záujmovom území
– Správcovia inžinierskych sietí v záujmovom území (cestári, elektrikári, plynári a vodohospodári)
Dobrovoľníci

E.7: Propagačno-dokumentárny film (BROZ)

Film bude pútavou formou prezentovať projektové územie, jeho biotopy a cieľové druhy a dokumentovať priebeh projektových aktivít.

E.8: Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť (SAŽP)
Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov a verejnosť s odborným sprievodom zabezpečia účastníkom tú najlepšiu skúsenosť z návštevy.

E.9: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ)

Propagácia cieľových druhov, projektu, jeho cieľov, metód a ochranárskych úspechov je potrebná nie len pre podporu chodu projektu ale aj pre vzrast verejného povedomia.

 

F – Celkový manažment projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Do Riadiaceho výboru boli nominovaní členovia spomedzi zástupcov koordinujúceho príjemcu, pridružených príjemcov, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Správy CHKO Dunajské luhy),  Ministerstva životného prostredia a nezávislej vedeckej autority.

F.2: Networking s inými projektmi (BROZ)

Budú vybudované kontakty s podobnými prebiehajúcimi a ukončenými projektmi, v rámci ktorých si projektový personál osvojí rôzne prístupy a zváži ich možné implikácie pre ochranárske aktivity projektu.

F.3: Audit (BROZ)

F.4: Plán ochrany po ukončení projektu LIFE (BROZ)
Plán bude navrhovať ako pokračovať v projektových aktivitách začatých v priebehu projektu v období po jeho ukončení a ako bude zabezpečený dlhodobý manažment projektového územia a cieľových druhov a ich biotopov.

Stručný prehľad dosiahnutých výsledkov:

 • B.1 – zakúpených 95,75 ha pôdy
 • C.1 – obnovených 108,22 ha lúk
 • C.2 – obnovených 63,84 ha pasienkov
 • C.3 – vysadených a vysiatych 16,65 km biokoridorov
 • C.4 – orezaných 515 hlavových vŕb, vysadených 500 mladých vŕb
 • C.5 – obnovených 60 mokradí
 • C.6 – inštalácia 331 vtáčích búdok, 200 umelých hniezd, 305 drevených posedov pre vtáky, 51 kamenných monolitov a kôp
 • E.3 – inštalácia 13 informačných panelov vrátane interaktívnych panelov
 • E.4 – stavba 2 pozorovateľní vtáctva
 • E.5 – vydaná príručka Tajomstvá hávede, zapojených 10 pilotných škôl a mnohé ďalšie, spolu 730 účastníkov
 • E.6 – zorganizované 3 študijné cesty a 9 workshopov
 • E.7 – dokumentárny film Príbeh krajiny Lúk
 • E.8 – 80 podujatí so 4023 účastníkmi
 • F.2 – networking so 6 LIFE projektami a ďalšie stretnutia s odborníkmi v oblasti LIFE projektov

Výsledky projektu spolu s fotkami nájdete v Prezentácii výsledkov projektu.

 

Prehľad dosiahnutých výsledkov za jednotlivé roky:

2014

 • zakúpené aktuálne údaje o katastrálnych územiach projektového územia (A.1)
 • zatrávnené 6 metrov dlhé pásy popri vetrolamoch na celkovej ploche 4 hektáre v katastrálnom území Lipové (okres Komárno) v apríli 2014 a následne manažované kosením počas vegetačnej sezóny (C.1)
 • ošetrených 12 starých hlavových vŕb (C.4)
 • prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2014  (D.1)
 • projektová webstránka https://www.broz.sk/ostrovne-luky spustená počas prvého štvrťroku 2014 (E.1)
 • prezentácia projektu a programu LIFE študentom (1 udalosť) a verejnosti (1 udalosť) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)
 • stretnutie s projektom LIFE+ zameraným na sokola červenonohého (LIFE11/NAT/HU/000926) (F.2)

 

2015

 • finalizácia databáz vlastníkov pozemkov v CHVÚ Ostrovné lúky. Databázy pozostávajú z rôznych typov informácií – od grafických dát až po tabuľky s informáciami o parcelách, listoch vlastníctva, údajoch o katastrálnom území, vlastníkoch a spoluvlastníkoch, podieloch a iných informáciách súvisiace s pozemkovou agendou (A.1)
 • zakúpených 25,63 hektárov pôdy v katastrálnom území Čalovec, Bodzianske lúky, Lipové, Okoličná na Ostrove a Zemianska Olča (B.1)
 • pilotná pastva na 0,5 hektároch spustená na jeseň roku 2015. Stádo pozostávalo z 18 oviec a 11 kôz a neskôr bolo rozšírené o ďalších 27 oviec a 11 kôz (C.2)
 • vysadených 2,2 km biokoridorov v CHVÚ Ostrovné lúky, ako aj ďalšie biokoridory vysadené mimo chráneného územia (C.3)
 • orezaných 8 hlavových vŕb (C.4)
 • georeferencovanie historických máp z 1.,2. a 3. vojenského mapovania a vektorová digitalizácia. Uskutočnila sa analýza historického vývoja vodných telies a mokradí (od 18. storočia po súčasnosť), ako aj analýza digitálneho terénneho modelu, identifikácia terénnych depresií, reliktov meandrov a morfologický vývoj Čalovského Dudváhu (C.5)
 • prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2015 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2014 (D.1) a predbežná monitorovacia správa socio-ekonomických dopadov projektu (D.2).
 • prezentácia projektu a programu LIFE študentom (5 udalostí) a verejnosti (22 udalostí) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)

 

2016

 • zakúpený nový agrárny geografický informačný softvér (SKEAGIS). Tento softvér umožňuje flexibilnejšiu prácu s pozemkovými databázami, vrátane exportovania GIS vrstiev a predplatenej pravidelnej aktualizácie grafických a informačných dát (A.1)
 • vypracované 2 odborné štúdie: Odborná štúdia na revitalizáciu potravných a hniezdnych biotopov nížinných lúk a pastvín (A.2) a Odborná štúdia na obnovu siete biokoridorov (A.3)
 • zakúpených 9,86 ha pôdy v katastrálnom území Čalovec a Sokolce-Turi (B.1)
 • založená nová pastva v spolupráci s miestnym hospodárom v blízkosti SEV SAŽP Dropie na 0,4 hektároch (C.2)
 • vysadených 0,75 km biokoridorov ovocných stromov a krov (C.3)
 • orezaných 91 starých hlavových vŕb (C.4)
 • uskutočnila sa analýza výšky podzemnej vody a jej interakcia s povrchovými vodami. Identifikovali sa lokality, vhodné na obnovu mokradí (výskyt mokradí v minulosti). Boli tiež identifikované oblasti, s výskytom povrchovej voda v období dažďov. (C.5)
 • zhotovených 150 búdok pre sokola červenonohého (62 z nich vyvesených na vhodné stromy) a 35 hniezdnych podložiek, osadených na vhodné stromy v projektovom území (C.6)
 • prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2016 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2015 (D.1) a druhá monitorovacia správa socio-ekonomických dopadov projektu (D.2).
 • vytvorená prvá séria propagačných materiálov:5 druhov nálepiek (2 500 kusov), magnetky (500 kusov) a informačné letáky (6 000 kusov)(E.2).
 • vypracovaný environmentálny edukačný program Tajomstvá hávede na základe príručky Tajomstvá hávede pre učiteľov, zamestnancov múzeí a centier voľného času, detských domovov a rôznych voľnočasových a komunitných centier. 4 pilotné realizácie mikrobiotopov na školách. (E.5)
 • uskutočnená dvojdňová študijná cesta do Maďarska a 2 jednodňové + 1 dvojdňový workshop pre stakeholdrov (E.6)
 • prezentácia projektu a programu LIFE študentom (6 udalostí) a verejnosti (3 udalosti) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)
 • prezentácia projektu na troch konferenciách (2x v Českej republika a 1x v Rakúsku) (E.9)
 • výmena skúsenosti s kolegami z Maďarska, ktorí realizujú projekt LIFE11 NAT/HU/000924 v Národnom parku Hortobágy(F.2)

 

2017

 • zakúpených 7,19 hektárov pôdy v katastrálnom území Čalovec (B.1)
 • osiatie trávnej zmesi na 10,74 ha poľnohospodárskej pôdy. Obnovená nížinná lúka sa nachádza v katastrálnom území Čalovec v blízkosti potoka Častá (C.1)
 • zatrávnených ďalších 17,67 hektárov ornej pôdy v katastrálnom území obcí Čalovec a Zemianska Olča (C.1)
 • novozaložená pastva na ploche 10,74 hektárov v katastrálnom území obce Čalovec (C.2)
 • vysadených 6,67 km biokoridorov ovocných stromov, líp, javorov, dubov a topoľov (C.3)
 • orezaných 192 hlavových vŕb (C.4)
 • 88 búdok pre sokola červenonohého vyvesených na vhodné stromy. Vyrobilo sa tiež 65 hniezdnych podložiek, ktoré sa osadili na vhodné stromy v projektovom území (C.6)
 • prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2017 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2016 (D.1).
 • vytvorená druhá sada propagačných materiálov: tričká (500 kusov), tašky (500 kusov), šálky (500 kusov) (E.2)
 • vypracovaný obsah 10 informačných panelov pre náučný chodník Príbeh krajiny (E.3)
 • uskutočnené dve dvojdňové študijné cesty (v Českej republike a Maďarsku/Rakúsku) pre stakeholdrov (E.6)
 • prezentácia projektu a programu LIFE študentom (2 udalosti) a verejnosti (3 udalosti) v rámci prezentácii a odborných exkurzií (E.8)
 • prezentácia projektových aktivít na konferencii v Českej republike (E.9)

 

2018

 • zakúpených 9,48 hektárov pôdy v katastrálnom území Čalovec (B.1)
 • osiatie trávnej zmesi na 32,88 ha poľnohospodárskej pôdy. Obnovené nížinné lúky sa nachádzajú v katastrálnom území Zemianska Olča a Čalovec (C.1)
 • novozaložená pastva na ploche 6,67 hektárov v katastrálnom území obce Čalovec (C.2)
 • orezaných 53 hlavových vŕb (C.4)
 • postavených 5 vahadlových studní a osadených 100 vysokých (4m a 6m) drevených kolov pri zatrávnených pozemkoch, ale aj na hraničných bodoch poľnohospodárskych pozemkov (C.6)
 • prebehol monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2018 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2017 (D.1).
 • vytvorená tretia sada propagačných materiálov: perá (1 500 kusov), školské rozvrhy (3 000 kusov), tetovačky (1 000 kusov) (E.2)
 • uskutočnené dva dvojdňové workshopy pre stakeholdrov, 41 účastníkov (E.6)
 • prezentácia projektu a programu LIFE študentom a verejnosti v rámci 11 prezentácii a odborných exkurzií, 380 účastníkov (E.8)
 • prezentácia projektových aktivít na 5. národnej konferencii Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Slovenskej republike, na konferencii Krajina – človek – kultúra? v Banskej Bystrici a na konferencii Slovensko — krajina neznámych vlastníkov v Nitre (E.9)
 • výmena skúseností s projektmi LIFE Ochrana CHVU Senné a Medzibodrožie na Slovensku (LIFE06 NAT/SK/000114), LIFE River Experience Isar (DE), LIFE Hautes-Fagnes (BE), Military LIFE for Nature (CZ), Best LIFE Projects Ceremony (BE) (F.2)

 

2019

 • zakúpených 38,66 hektárov pôdy v katastrálnom území Sokolce, Bodzianske lúky, Čalovec, Okoličná na Ostrove a Zemianska Olča (B.1)
 • lokálny stakeholder – zmena 2,5 ha poľnohospodárskej pôdy na trávne porasty. Obnovené lúky sa nachádzajú v katastrálnom území Čalovec (C.1)
 • novozaložená pastva na ploche 24,61 hektárov v katastrálnom území obce Zemianska Olča a Čalovec (C.2)
 • obnova trávneho pásu a spevnenie poľnej cesty v dĺžke 1,5 km v katastrálnom území Brestovec; spevnenie poľnej cesty v dĺžke 0,85 km v katastrálnom území Čalovec lokálnym stakeholdrom (C.3)
 • orezaných 50 hlavových vŕb (C.4)
 • zasadených 70 sadeníc vŕb (C.4)
 • postavených 50 monolitov na zatrávnených pozemkoch (C.6)
 • monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2019 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2018 (D.1).
 • točenie nových scén do dokumentárneho filmu (E.7)
 • prezentácia projektových aktivít na národnej konferencii Nature Calling Climate Change Conference v Trenčíne, na Ekofestivale v Nitre a na medzinárodnej konferencii LIFE Platform meeting Going up a level v Lhee, Holandsko (E.9)

 

2020

 • zakúpených 4,8 ha hektárov pôdy v katastrálnom území Sokolce, Čalovec, Okoličná na Ostrove a Zemianska Olča (B.1)
 • obnova 7,05 ha trávnych porastov. Obnovené lúky sa nachádzajú v katastrálnom území Bodzianske Lúky a Kolárovo (C.1)
 • novozaložená pastva na ploche 9,1 ha hektárov v spolupráci s miestnymi stakeholdermi v katastrálnom území obce Bodzianske Lúky, Kolárovo a Okoličná na Ostrove (C.2)
 • 850 m vysadených stromov do vetrolamu – topoľ čierny – k.ú Lipové (C.3)
 • 850 m trávny pás popri vetrolame – k.ú. Lipové (C.3)
 • orezaných 100 hlavových vŕb (C.4)
 • zasadených 330 sadeníc vŕb (C.4)
 • obnova 52 maloplošných mokradí (C.5)
 • Oprava búdok a osadenie nových búdok (31 polobúdok v CHVÚ Ostrovné lúky) na jeseň 2020
 • monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2020 (D.1). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2019 (D.1)
 • tlač plagátov, brožúry Príbehy z krajiny Lúk, Layman reportu a kalendáru na rok 2021 (E.2)
 • inštalácia 15 informačných panelov (E.3)
 • stavba 2 pozorovateľní vtáctva (E.4)
 • dokončenie dokumentárneho filmu Príbeh krajiny Lúk (E.7)
 • tri reportáže v RTVS a JOJ, rádiový výstup (E.9)

2021

 • pomocou zámenných a kúpnych zmlúv, kde sme sa sústredili na získanie ďalších podielov parciel, kde už máme vlastníctvo, sme získali 4,78 ha hektárov pôdy v katastrálnom území Čalovec, Bodzianske Lúky, Okoličná na Ostrove a Zemianska Olča (B.1)
 • v spolupráci s miestnym družstvom sme na základe ďalších pozemkov získaných pod ich užívaním a s ich ďalšou vôľou vyčleniť časť ich plôch na zasiate TTP obnovili 32,8 hektára TTP na ornej pôde. Získali sme do užívania 3,2 hektára zarastajúceho úhoru v k.ú. Zemianska Olča, ktoré postupne kultivujeme na TTP pomocou pastvy (C.1)
 • nová pastva 1,15 ha v obci Bodzianske Lúky – pastva kôz miestnym stakeholdrom a 6 ha v k.ú. Zemianska Olča – pastva hospodárskych zvierat BROZ (C.2)
 • 1400 m trávny pás popri vetrolame v spolupráci s miestnym družstvom (C.3)
 • Sadenie stromov spoločne s poľovníkmi PZ Perdix – jar 2021 – 500 m + 100 m (C.3)
 • Vysiatie trávneho pásu v k.ú Okoč – získané pozemky pod užívaním miestneho farmára 330 m (C.3)
 • Vysiatie trávneho pásu popri vetrolame v spolupráci s miestnymi – k.ú. Lipové – 500 m (C.3)
 • Aktivita bola splnená v roku 2020, ale ošetrili sme ešte 9 vŕb. Vysadených mladých vŕb: 100 košikárskych vŕb – miestny stakeholder (C.4)
 • Monitoring cieľových druhov počas hniezdnej sezóny 2021 (po skončení projektu). Bola vypracovaná Monitorovacia správa z mapovania cieľových druhov v projektovom území za rok 2020 (D.1)
 • Ukončenie socio-ekonomického monitoringu a vyhodnotenie výsledkov (D.2)
 • Online premiéra dokumentárneho filmu na Deň Zeme 22.4.2021 (300 divákov), k 11.7.2021 cez FB počet pozretí 13 000 (E.7)
 • Slnovrat na Dunaji Príbehy krajiny Luk na SEV Dropie – premietanie filmu na SEV Dropie spolu s prezentáciou o aktivitách projektu, účasť GR SAŽP Michal Maco, eurokomisára Ladislava Mika, tajomníka MŽP Michala Kiču; 5.6. premietanie každú hodinu pre verejnosť, 3.7.2021 Premietanie na Veľkom Léli – akcia Geocacheri (E.7)
 • Dve účasti na medzinárodných konferenciách, dva publikované články, jeden rádiový výstup, deväť príspevkov na sociálnych sieťach (Facebook)

Na stiahnutie

Háveď na nás pôsobí zvyčajne nepríjemne, obťažujú- co, zbytočne a odporne. Ale nemôže byť taká háveď predsa aj niečím zaujímavá? Aké má tajomstvá? Má veľa nôh, očí, je chlpatá, slizká, alebo úplne lysá? Kde taká háveď žije? Čím sa živí? Môže byť vôbec taká háveď na niečo dobrá?

Príručka pre odvážnych, ktorí chcú porozumieť tomu, prečo je háveď dôležitá

Tajomstvá hávede (slovensky)

Az undorito elolenyek titkai (maďarsky)

The Secrets of Vermin (anglicky)

 

Prejdite sa náučným chodníkom Príbeh krajiny, kde sa dozviete viac o histórii územia a o tom, ako dávame krajine a zvieratám žijúcim v nej novú šancu.

Rozkliknutím častí sa zobrazí viac informácií

D. Pred príchodom človeka

R. Človek prichádza

O. Človeka je stále viac 

P. Povodeň

I. Antropogénna spúšť: krajina-nekrajina

E. Šanca pre krajinu

Šanca pre krajinu: Bodzianske Lúky

Šanca pre krajinu: Zemianska Olča – Lipové

Šanca pre krajinu: Čalovec

Šanca pre krajinu: Kolárovo

Na stiahnutie

Žofia Filagová

filagova (at) broz.sk

Adriana Brossmannová

brossmannova (at) broz.sk

Katarína Vajliková (SAŽP)

katarina.vajlikova@sazp.sk

Zdieľať obsah na: