PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
Na jar sa v stredisku environmentálnej výchovy Dropie už tradične koná envirosúťaž Hypericum pre II stupeň základných škôl. 19ty ročník súťaže sa venoval tematike agroekosystémov Dolného Žitného ostrova, ich biodiverzite a environmentálnym problémom. Táto téma je veľmi aktuálna, keďže zle nastavené praktiky v poľnohospodárstve majú ďalekosiahly dopad na životné prostredie. Popri degradácii pôdy (ornice) je pravdepodobne najzávažnejším kolaps hmyzích populácii v dôsledku používania insekticídov a straty životného prostredia. Polia vysiate monokultúrami sú totiž pre život púšťami. Nedávna štúdia z Nemecka (sept. 2017) zistila, že počty lietajúceho hmyzu klesli o 76% len za posledných 27 rokov. Média už preto zaviedli termín „Insectageddon“. Hmyz, keďže tvorí základ potravinového reťazca, je samozrejme nepostrádateľný pre prežitie zvyšku života na zemi. Preto nie je prekvapujúci ani závratný pokles vtáčích populácií v poľnohospodárskej krajine. O tomto a iných veciach sme diskutovali na tohtoročnom Hypericu a presne tento problém sa snažíme riešiť v našom projekte Ochrana Vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky tým, že do krajiny vraciame stromy, kvitnúce lúky a hniezdne možnosti pre vtáctvo.  
Zdieľať obsah na: