PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

V poľnohospodárskej krajine na Dolnom Žitnom ostrove sme obnovili celkovo 60 mokradí v rámci projektu LIFE Ostrovné lúky. Momentálne sú plné vody a krásne vynikajú v krajine, kde vládnu najmä monokultúrne polia. Ich okraje často lemujú rozprávkové hlavové vŕby. Veríme, že ich prítomnosť ponúkne úkryt a priestor pre život rôznym druhom rastlín aj živočíchov, ktoré z územia buď z časti alebo úplne zmizli.