Aktuálne prebiehajúce obstarávania:

Ukončené verejné obstarávania:

Prečistenie Šulianskeho ramena pri vtoku a pod prehrádzkou C2 na línii C ramennej sústavy Dunaja

(VO Prečistenie Šulianskeho ramena)

VO – Zabezpečenie telemetrických meraní korytnačky močiarnej

(Výzva na predloženie CP; Priloha 1 Cenova ponuka; Príloha 2 – Návrh zmluvy)

Výzva na predloženie CP_Vyhľadávanie a ochrana znášok korytnačiek

(Výzva na predloženie CP)

 

Výzva na predloženie CP_Úprava vodnej stavby – Revitalizácia toku Rudava

(Výzva na predloženie)