Aktuálne prebiehajúce obstarávania:

Výzva na predloženie CP_Vyhľadávanie a ochrana znášok korytnačiek

(Výzva na predloženie CP)

 

Výzva na predloženie CP_Úprava vodnej stavby – Revitalizácia toku Rudava

(Výzva na predloženie)

 

Výzva na predloženie CP – Dodanie osobných automobilov
(Výzva na predloženie CP)

 

Nákup 5-miestneho úžitkového automobilu na prepravu osôb a nákladu v teréne
(Výzva na predkladanie CP, príloha č.1)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Dodanie manipulátora (Výzva na predloženie cenovej ponuky, príloha č.1, príloha č.2)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Osobné motorové vozidlo (.pdf)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Vyhotovenie stepping stone Dúbravka (.pdf)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Vyhotovenie drevených informačných tabúľ a interaktívnych prvkov (.pdf)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Dodanie 2 setov člnov (Výzva na predloženie Cenovej ponuky)

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:

Dodanie stavebného stroja: rýpadlo – nakladač (.pdf)

 

Zverejnenie zmluvy – Starostlivosť Rakúsko 2019 (.pdf)

Zmluva starostlivosť o zvieratá 2019, Interreg – 3E-Morava Nature (.pdf)