PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Cez víkend sme si zamakali, na ochranárov dosť neštandardne – s motorovými pílami. Boli sme totiž orezávať hlavové vŕby. Je to ale veľmi dôležitá aktivita, z hľadiska vytvárania vhodných biotopov pre vzácne druhy živočíchov – najmä hmyzu.

Môže to znieť zvláštne, no orezávanie konárov vŕbam prospieva, dokáže predĺžiť ich život aj o vyše 100 rokov. A nielen im. Pri dlhodobom a pravidelnom orezávaní  kmene vŕb postupne hrubnú, pričom u stáročných vŕb dosahujú impozantné rozmery. V ich strede vznikajú dutiny vyplnené práchnom, ktoré priam prekypujú životom. Pretože mŕtve drevo rovná sa živé drevo. Poskytujú útočisko dutinovým hniezdičom, netopierom a iným živočíchom viazaným na odumreté drevo – mnohé z týchto druhov sú dnes už veľmi vzácne.

U starých vŕb je živý len obvod stromu a ak sa konáre stanú príliš ťažkými, kmeň vŕby sa rozlomí a celý strom postupne odumrie. Práve kvôli zanedbanej starostlivosti dnes mnohým stáročným vŕbam hrozí zánik.

Hlavové vŕby majú úžasnú regeneračnú schopnosť. Sú doslova a do posledného prútika obnoviteľným zdrojom, vďaka čomu boli po stáročia využívané ako zdroj dreva a prútov na tradičné remeslá. Kedysi boli v krajine veľmi bežné, najmä v nížinách rástli bútľavé vŕby takmer za každou dedinou.

Tradičné obhospodarovanie týchto cenných stromov obnovujeme v mnohých našich projektoch. Na dolnom Žitnom Ostrove sa tak deje aj vďaka projektu Ostrovné Lúky.

Sme radi, že aj tento rok sa do orezávania vŕb zapojilo veľa nadšencov, ochranárov aj miestnych hospodárov. Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú akciu!

Zdieľať obsah na: