PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Počas obnovy maloplošných mokradí v Chránenom Vtáčom Území Ostrovné Lúky sme dostali nápad – čo takto vytvoriť z vykopaného materiálu hniezdne steny pre vtáctvo rovno pri mokradiach? V okolí sme zaznamenali hniezdenie včelárika zlatého v pieskových násypoch a dúfame, že sa im tento rok pri návrate zo zimovísk zapáčia aj naše nové kolmé steny natoľko, že v nich zahniezdia. Mokrade kopeme na obnovených pasienkoch, kde si vtáky budú môcť nájsť dostatok potravy. Mokraď pod hniezdnou stenou poskytne osvieženie v horúcich letných dňoch a zároveň ochráni ich mláďatá pred predátormi.

Kto vie, možno tu o pár rokov zahniezdia aj brehule riečne 🙂

Nevyskúšaš, nevieš…

Zdieľať obsah na: