PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
V dňoch 2.-3.5.2017 sa uskutočnila študijná cesta s názvom „Spolupráca a ochrana prírody v oblasti NP Neusiedler See – Seewinkel a Fertő tó“, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia SEV Dropie. Študijná cesta bola určená prioritne pre samosprávu, projektových pracovníkov a kľúčové subjekty v CHVÚ Ostrovné lúky. Neziderské jazero a priľahlé lokality u obidvoch našich južných susedov patria medzi jedny z najvýznamnejších miest pre vodné vtáctvo v Strednej Európe. Táto oblasť bola zaradená aj medzi svetové prírodné dedičstvo UNESCO a takisto tu boli vyhlásené národné parky ako na maďarskej, tak aj na rakúskej strane jazera. Pre ochranu prírody tu bolo vytvorených aj množstvo nových biotopov, ktoré v rámci nášho programu aj navštívime. Aktívne vytváranie a manažovanie biotopov prispieva k priaznivému stavu prírodného prostredia a aj preto je oblasť turisticky veľmi využívaná a cestovný ruch prináša peniaze priamo do regiónu. Študijná cesta bola financovaná v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky, aktivita E.6 Zdieľanie skúseností, vzdelávanie a školenia projektových pracovníkov, kľúčových subjektov a rozhodujúcich ľudí.
Zdieľať obsah na: