Vždy hľadáme odhodlaných ľudí, ktorí sú ochotní dlhodobo prispievať svojimi schopnosťami bez nároku na honorár. Strávite čas v prírode, získate zaujímavé skúsenosti a spoznáte skvelých ľudí.

Dobrovoľníci

Pre jednotlivcov

Pre zaradenia do databázy dobrovoľníkov, prosím kontaktujte Jakuba Cíbika na mail cibik@broz.sk. Zaradením do databázy dostanete prístup k informáciám o plánovaných aktivitách a v prípade záujmu sa budete môcť priamo prihlásiť na vybranú akciu.

Pre firmy

V prípade záujmu o dobrovoľnícke akcie pre väčšie skupiny, prosím, kontaktujte Michaelu Kalivodovú na mail kalivodova@broz.sk s predbežným počtom záujemcov, požiadavkami a prípadne vybranou aktivitou. Súčasťou dobrovoľníckej akcie je aj odborný výklad o danom biotope a vhodnom manažmente.
Organizácia takýchto podujatí je pre nás časovo aj personálne náročná (organizácia aktivity, potrebný personál, nákup pracovných pomôcok, príspevok na manažment lokality, odvoz odpadu, zabezpečenie odborného výkladu,…), preto budeme vďační aj za finančnú podporu podujatia. Výška príspevku je na dohode medzi organizáciami a závisí od dĺžky, typu aktivity a počtu účastníkov. Príspevky sa využívajú na opatrenia na ochranu prírody.

 

 

Miesto

Obdobie

Aktivita

CHKO Biele Karpaty september-apríl uhadzovanie napílených náletových drevín
CHKO Biele Karpaty júl až október hrabanie pokosených lúk
CHKO Biele Karpaty
CHKO Biele Karpaty
celoročne
podľa potreby
starostlivosť o genofondový ovocný sad
príprava na pastvu – stavanie oplotkov
CHKO Strážovské vrchy apríl a september čistenie lokalít od náletových drevín
Bratislavský kraj počas zimy až skorej jari odstraňovanie náletov a vegetácie pred hniezdnymi stenami, skolmovanie
Bratislava – Podunajské Biskupice celoročne výroba a inštalácia oplotenia vysadených stromčekov
CHKO Malé Karpaty máj/jún, august/september príprava na pastvu (stavba oplotkov, čistenie od náletových drevín)
Modra september obnova stepných plôch – čistenie od náletov
Ladmovce marec až apríl 2024 zber odpadu