PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Posledný februárový víkend sa na Stredisku environmentálnej výchovy Dropie konala už po tretí krát akcia venovaná orezávaniu hlavových vŕb. Táto cieľavedomá činnosť človeka už po stáročia formovala vŕby,  a tak zároveň aj kultúrnu krajinu Žitného ostrova. V pravidelných intervaloch, v závislosti od požadovaného materiálu, ľudia orezávali vŕbové prútie či konáre. Tenšie prúty slúžili na pletenie košíkov či vypletanie stien tradičných žitnoostrovských príbytkov. Hrubšie vetvy a konáre sa mohli využiť na konštrukciu stavieb alebo ako palivové drevo, keďže v tomto regióne bol vždy nedostatok tvrdých listnáčov. Stále viac ľudí je fascinovaných tradičnými remeslami a vŕba košikárska sa pomaly vracia aj do komerčného pestovania.

Horšie je to s udržiavaním starých jedincov vŕby bielej či krehkej. Minimálne po piatich rokoch je potrebné konáre zrezať, aby nedochádzalo k rozlomeniu krehkého, starého kmeňa. Aj v súčasnosti je funkcia vŕb významná, slúžia ako vodné pumpy a predstavujú brehoochranné dreviny. Nezastupiteľná je však aj ich funkcia refúgia biodiverzity v premenenej, intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine.

Tieto vŕby sa na rozdiel od štandardnej dĺžky života dožívajú dvojnásobne vyššieho veku a vo svojich dutinách s práchnivým drevom poskytujú priestor na život a vývin veľkému množstvu stavovcov a bezstavovcov, čo je v tomto prostredí jeden z kľúčových cieľov projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Aj preto sa vyformovala skupina nadšencov – dobrovoľníkov, čo sa radi vracajú do SEV Dropie a v rámci víkendovej brigády pomáhajú s orezávaním vŕb v jeho okolí.

Tento rok sa akcie zúčastnilo spolu 25 ľudí rôzneho veku, profesie aj národnosti, ktorí zavítali na Dropie zblízka i z ďaleka. Okrem Slovákov sme privítali aj Španiela, Íra či Francúzku.

Po večeroch sa pri pohári muštu a limonády z domácich sirupov debatovalo o ekológii a udržateľnom spôsobe života. Zahrali sme si aj pexeso s témou tradičných odrôd jabĺk.  Zároveň bola možnosť vyskúšať si prácu s odpadovým materiálom – korkovými zátkami. Opäť sme sa utvrdili v názore, že recyklácia či opätovné používanie je najefektívnejšia forma minimalizácie odpadu.

Mnohé výrobky sa stali ozdobou príbytkov alebo kancelárii.

Počasie nám prialo, nálada bola príjemná a podarilo sa nám orezať vyše 10 vŕb.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie, dovidenia o rok!

Zdieľať obsah na: