PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

V spolupráci s filmárom a dokumentaristom Braňom Molnárom natáčame jedinečný dokument o snahách chrániť a podporovať prírodu tam, kde je na krajinu vyvíjaný silný tlak zo strany intenzívneho poľnohospodárstva. Takým „príkladovým“ územím je práve Chránené Vtáčie Územie Ostrovné Lúky, kde realizujeme projekt LIFE Ostrovné Lúky. Príroda tu čelí rovnakým výzvam, ako v iných poľnohospodárskych oblastiach. Za necelých 30 rokov z územia vymizlo mnoho vzácnych druhov, vrátane vlajkového druhu projektu – sokola červenonohého. Prítomnosť hmyzu a vtáctva je základný indikátor
kvality životného prostredia, ich dramatický pokles a v niektorých oblastiach skoro úplná absencia sú preto varovným signálom, že niečo – viacero vecí − nie je v poriadku.

O tejto problematike – a zároveň aj o možných riešeniach – chceme informovať aj skrz pripravovaný dokument o CHVÚ Ostrovné Lúky, ktorý natáčame vďaka projektu LIFE. V dokumente chceme poukázať na to, ako sa dá v krajine hospodáriť šetrnejšie, tak, aby sa zohľadňovali aj jej limity a zároveň, aby sa na zreteli držali aj potreby divokých rastlín a živočíchov. O tom, ako si krajinu pamätajú a ako sa v nej žilo pred érou intenzívneho poľnohospodárstva sme hovorili aj s miestnymi obyvateľmi. Niektorí z miestnych ľudí sa snažia tradičné formy hospodárenia, napríklad orezávanie hlavových vŕb a pastvu, udržiavať ešte aj dnes. Touto cestou im chceme zároveň poďakovať za to, že boli ochotní sa o svoje zážitky a skúsenosti podeliť aj na kameru. Bola to skutočne úžasná a inšpiratívna skúsenosť!

Na natáčanie sa k nám pridal aj Michal – študent z VŠMÚ, ktorý o Dolnom Žitnom ostrove robí vlastný fotografický projekt.

Zdieľať obsah na: