2% pre ochranu prírody

Fyzické osoby (FO) poukazujú v roku 2024 2% z dane, FO, dobrovoľníci, môžu poukázať 3% z dane. – Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane (u zamestnancov) resp. k daňovému priznaniu (ak si sami podávate daňové priznanie) je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie našim dobrovoľníkom radi vystavíme – kontaktujte nás na adrese broz(at)broz.sk

Podporte nás a podieľajte sa s nami na konkrétnych ochranárskych opatreniach. Za Vaše 2% alebo 3% Vám ďakujeme!

Ako poukázať 2% alebo 3%

Peniaze z dane vo vašom daňovom priznaní poukazujete daňovému úradu. Daňový úrad má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy 2% alebo 3%, na účet vami vybraného prijímateľa.

Naše číslo účtu pri tom nebudete potrebovať.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Viac o systéme poukázania 2 (3%) na stránke www.rozhodni.sk

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV,

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V žiadosti o ročné zúčtovanie zaškrtnite, že máte záujem o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a)     2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b)     3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.

Údaje o prijímateľovi BROZ:

Názov: BROZ – ochranárske združenie

IČO: 31771815

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Na Riviére 7/A, 84104 Bratislava

Vyplňte ostatné údaje a sumu 2% (3%), ktorú chcete poukázať.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – pravidlo od roku 2016!

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

BROZ svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás na adrese broz(at)broz.sk.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

Vypočítajte si :

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť:

Názov: BROZ – ochranárske združenie

IČO: 31771815

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Na Riviére 7/A,  84104 Bratislava

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – pravidlo od roku 2016!

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2024 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

BROZ svojim dobrovoľníkom vystaví potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – kontaktujte nás na adrese broz(at)broz.sk

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, ktoré môžete poukázať v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Táto suma musí byť minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

2. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť:

Názov: BROZ – ochranárske združenie

IČO: 31771815

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Na Riviére 7/A,  84104 Bratislava

3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – pravidlo od roku 2016!

5. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2024 (resp. v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne daň z príjmov aj zaplaťte.