PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
V Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky sa v rámci projektu LIFE 12 NAT/SK/001155 Ostrovné lúky podarilo dosiahnuť nový slovenský envirorekord v sadení stromov. Pozrite si záznam z výsadby na YouTube TU a reportáž v správach RTVS TU. Dňa 20.10. 2017 na Deň Stromov s heslom akcie: „Stromy do krajiny“ sadilo stromy spolu 542 dobrovoľníkov. Napriek hmlistému počasiu sa podarilo zasadiť spolu 951 sadeníc stromov rôznych druhov – jabloní, hrušiek, marhúľ, líp, dubov, javorov a topoľov. Účastníci rekordu obdržali pamätnú šálku, do ktorej si priamo na mieste výsadby mohli načapovať vodu z cisterny Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Po ukončení akcie čakal všetkých teplý guľáš. Celkovo sa do akcie zapojilo 75 organizácií a inštitúcií  obce, vysoké školy, základné školy, štátne inštitúcie, verejné inštitúcie, hasiči, poľnohospodári, poľovníci, športovci, firmy, jednotliví dobrovoľníci a mnohí ďalší. Túto akciu zorganizovalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie spolu s projektovým partnerom – Slovenskou agentúrou životného prostredia – SEV Dropie v Zemianskej Olči. Sadilo sa v časti rozsiahleho územia NATURA 2000 – CHVÚ Ostrovné lúky – v katastroch obcí Bodzianske lúky, Okoličná na Ostrove, Čalovec, Lipové a Brestovec, kde je stromov v krajine a lesných porastov len veľmi málo – cca 5% rozlohy. Zasadením stromov sa zvýšila rôznorodosť krajiny, jej ekologická stabilita a vytvorili sa podmienky na život mnohým zákonom chráneným, vzácnym živočíchom a vrátili sa stromy do krajiny. Zúčatnené organizácie získali diplom o účasti a veríme, že budú pokračovať vo výsadbe stromov aj na iných miestach a pri iných príležitostiach alebo individuálne. Projekt LIFE Ostrovné lúky je finančne podporený Programom EÚ – LIFE a spolufinancovaný MŽP SR. Túto aktivitu taktiež podporilo veľké množstvo subjektov – či už finančne (Nadácia ZSE, Henkel), ale aj sponzorsky, resp. bezodplatnou pomocou: od vŕtania dier, cez kosenie, poskytnutie náradia, až po zabezpečenie polievania. Špeciálne poďakovanie patrí Lesom SR, OZ Semenoles, ktoré poskytlo zadarmo sadenice líp a javorov.
Zdieľať obsah na: