PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
Počas jesene 2018 sme sa pustili do aktivity osádzania vysokých agátových kolov slúžiacich ako posedy pre vtáky. Koly sú blízko zatrávnených plôch a tak budú vtáky môcť pozorovať a loviť z týchto nových posedov. Pozrite si VIDEO z ich inštalácie.    
Zdieľať obsah na: