PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Rieka Čalovecký Dudváh kedysi pretekala krajinou dolného Žitného ostrova, zo severu napájaná riekou Váh a na juhu sa vlievala do Dunaja.
Dnes sa zvyšky tejto rieky na niektorých miestach ešte stále kľukatia a podávajú svedectvo o tom, ako táto krajina v minulosti vyzerala. Riečne ramená, mokrade, vŕbové porasty, sady a malé hospodárstva podporovali veľkú diverzitu živočíšnych druhov. Dnes si už nevieme predstaviť bohatosť druhov aká tu bola kedysi. Podoba tejto krajiny pretrváva už len v spomienkach jej najstarších obyvateľov.
V dôsledku niekoľkých historických udalostí sa táto krajina za pár desaťročí zmenila na nepoznanie. Mozaika riečnych ramien a vegetácie sa premenila na veľkoplošnú šachovnicu tvorenú rozsiahlymi lánmi polí o niekoľkých plodinách. Aj posledné meandre Čaloveckého Dudváhu sú zaorávané, aby sa z polí vytvárali ešte väčšie celky – jednoduchšie na obhospodarovanie monokultúr. A to v aj čase, kedy v pôde a v celej krajine čoraz viditeľnejšie chýba to najdôležitejšie pre život – voda.
Nížinné územia v okolí riek po celom svete doplácajú na svoju úrodnosť a krajina Žitného ostrova nie je výnimkou. Naše poľnohospodárstvo je dnes nastavené proti prírode a nie v súlade s ňou. V poľnohospodárskych praktikách nie sú zohľadňované ekologické potreby krajiny, ani nové hrozby, ktoré prináša zmena klímy – dlhotrvajúce suchá a extrémne dažde.
Pri ochrane prírody preto nesmieme zabúdať na naše nížiny. Nížinná krajina nám dlho dávala veľa a teraz je na nás dať jej niečo naspäť – priestor a šancu na regeneráciu.
Obnova mokradí je jedným z najlepších riešení ako túto krajinu obnovovať, zadržiavať v nej vodu a zároveň zmierňovať ničivú silu prívalových dažďov. V starých meandroch Čaloveckého Dudváho sa voda nachádzala prirodzene a preto sme si na obnovu mokradí vybrali práve toto koryto. Podarilo sa nám to vďaka projektu #LIFE_OstrovneLuky a vďaka dobrej spolupráci s miestnymi starostami a hospodármi, ktorým ďakujeme.

Zdieľať obsah na: