Pozrite si klip z envirorekordu v sadení stromčekov.

Pozrite si klip z orezávania hlavových vŕb.

Pozrite si trailer z filmu Marhuľový ostrov, ktorého veľká časť sa natáčala v CHVÚ Ostrovné Lúky.

Pozrite si webstránku strediska environmentálnej výchovy DROPIE.

Pozrite si webstránku Ekofarmy Ostrov vo Veľkom Lély, kde obnovujeme prírodu dunajských luhov.