PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
Tešíme sa z krásneho výsledku spolupráce nás, ochranárov prírody s ochranármi zvierat! Na fotkách môžete vidieť,ako to vyzerá, keď sa spoja 2 dobré veci. Tento mesiac sme rozbehli veľmi peknú spoluprácu s miestnou pani, ktorá zachraňuje vyradené a týrané kone. Hľadala pre nich pekné miesto, kde by sa mohli pásť a my sme jej radi ponúkli našu zatrávnenú plochu pri meandri Čaloveckého dudváhu, ktorá bola ešte pred pár rokmi polom bez života. Vďaka pastve koní sa na novej lúke potlačí rozmach inváznych druhov bylín, objaví sa mozaika mikrobiotopov a časom sa tu začne objavovať viac druhov lúčnej fauny a flóry. Na lúke bude obnovená aj malá mokraď, vznikne tak pekný ostrov biodiverzity v poľnohospodárksej krajine.
Zdieľať obsah na: