PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
Cez víkend 17. až 18. októbra sme v rámci EU Green Week spolu s miestnymi a s dobrovoľníkmi z OZ Permoníci, za dodržania všetkých opatrení spojených s COVID-19, vysadili niekoľko desiatok stromov v poľnohospodárskej krajine v CHVÚ Ostrovné lúky. Sadili sme duby, topole čierne, jaseňe, ale aj hlohy a jablone plané. V budúcnosti budú z týchto stromoradí biokoridory – útočiská pre živočíchy a pôdne organizmy a zároveň vetrolamy, vďaka ktorým nebude v zime z polí odnášaná cenná ornica. Stromoradia považujeme za nesmierne dôležité prvky v mozaike poľnohospodárskej krajiny a tento fakt sa nám opakovane potvrdzuje. V priebehu projektu sa nám podarilo vysadiť vyše 17 km biokoridorov a veríme. že keď sa na tieto miesta vrátime po niekoľkých rokoch, uvidíme ovocie našej práce, metaforicky a hádam aj doslovne 😉
Ďakujeme všetkým účastníkom za pomoc!
#EUGreenWeek
Zdieľať obsah na: