PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

V dňoch 24.-26.8.2016 sa v SEV SAŽP Dropie zišli ľudia s netradičnými záujmami. Celé tri dni boli venované novému environmentálnemu výučbovému programu Tajomstvá hávede.

Účastníkmi workshopu boli učitelia materských a základných škôl, lektori zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, z Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne, z lesných škôlok a ďalších neziskových organizácií a odborní pracovníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Počas troch dní sa účastníkom predstavili ciele a metodika programu. Čo je však najdôležitejšie, na vlastnej koži si vyskúšali praktickú výrobu rôznych hmyzích hotelov, vtáčích a netopierích búdok, princíp zakladania dažďových záhrad a praktickú prácu ornitológa pri odchyte a krúžkovaní vtáctva.

Počasie nám prialo a všetci sme zo SEV SAŽP Dropie odchádzali nabitý novými informáciami, skúsenosťami, zážitkami a dobrou energiou.

Workshop bol financovaný v rámci projektu LIFE12  NAT/SK/001155Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky“, ktorý sa realizuje s finančnou podporou EÚ z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR.

Zdieľať obsah na: