PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
Pozývame Vás na workshop pre poľnohospodárov Agroenvironmentálne schémy v CHVÚ Ostrovné lúky, ktory sa uskutoční 3.novembra 2016 o 10:00 v SEV SAŽP Dropie, Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča. Svoju účasť v pripade záujmu potvrďte do 2.11. (streda) 12:00 na katarina.beresova(at)sazp.sk. Účasť je bezplatná. Program: 10:00 – 10:20 Príchod a registrácia účastníkov 10:20 – 10:45 Predstavenie projektov na ochranu vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky a možnosti spolupráce (Pavol Surovec, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Boris Maderič, Ochrana dravcov na Slovensku) 10:45 – 11:15 Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, agroenvironmentálne schémy a vhodné spôsoby hospodárenia v krajine, voľná diskusia (Boris Maderič, Ochrana dravcov na Slovensku) 11:15 – 11:45 Ochrana rastlín – zákonné požiadavky a obmedzenia pri ochrane rastlín vo vzťahu ku špecifickým podmienkam v CHVÚ Ostrovné Lúky pre žiadateľov zaradených do PRV 2014-2020 (Péter Csicsay, ÚKSÚP) 11:45 – 13:00 Obed 13:00 – 14:00 Voľná diskusia Na stiahnutie
Zdieľať obsah na: