Finančný dar

Venujte nám jednorazový alebo pravidelný finančný príspevok a my vysadíme viac stromov, obnovíme mokrade a cenné lesostepi alebo vytvoríme nové hniezdne biotopy pre vtáky.

Darujte cez darujme.sk

Venujte nám 2-3% z daní

Každoročne máte možnosť venovať 2-3% z vašich daní tretiemu sektoru. Prečo ich nevenovať BROZ? 🙂

Ako na to

Zapojte sa do projektov

Ochranárom sa môžete stať aj vy. Vždy privítame dobrovoľnícku pomoc alebo posilu do nášho tímu. Pravidelne usporiadavame brigády a eventy spojené s našimi projektmi.

Vyberte si projekt
Pracujte v BROZ
Ďalšie možnosti