PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

V rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky sme sa zúčastnili inšpiratívnej študijnej cesty Ako zmeniť školskú záhradu?

Navštívili sme Waldorfskú materskú a základnú školu v Brne, centrum LIPKA školské zařízení pro environmentální vzdelávaní – pracoviská Kamenná a Rozmarýnek (Brno) a Ekologický institut Veronica (Hostětín).

Počasie nám vo štvrtok síce neprialo, ale program bol veľmi inšpiratívny a tešíme sa na správy z realizácie nápadov na školách!

Pripravili sme pre malý výber inšpirácií zo študijnej cesty Ako zmeniť školskú záhradu?, vďaka ktorým môžete premeniť svoje školské areály na prírodné učiace záhrady. Fotografie nájdete v Galérii k článku.