Kto sme

Vo svojej činnosti sa zameriavame predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska.

Sme jedna z najúspešnejších neziskových organizácií na Slovensku, ktorú tvoria odborníci z rôznych oblastí. Podieľame sa na obnove a ochrane prírody prevažne západného Slovenska. Pracujeme na viacerých krátkodobých i dlhodobých projektoch. Sídlime v Bratislave.

Neformálne, sme mladý a zanietený tím envirákov, ochranárov a aktivistov. Snažíme sa riešiť environmentálne problémy, s ktorými sa stretávame v bežnom živote a nie sú nám ľahostajné.

Viac o BROZ
Aktuálne projekty