Pozrite si porovnanie krajinnej štruktúry územia z rokov 1950 a 2010.