PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Ste základná škola a zaujímate sa o environmentálnu výchovu?

Prihláste sa do envirosúťaže Hypericum, ktorá sa každoročne koná pod vedením Slovenskej agentúry životného prostredia.

Súťaž sa uskutoční 19.4. 2017 (streda) v SEV SAŽP Dropie, Zemianska Olča. Je určená pre II. stupeň ZŠ a nosnou témou 18. ročníka sú Stromy v krajine.

18. ročník Hyperica pre Vás SAŽP pripravilo v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR- Správou CHKO Dunajské Luhy, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením, Ochranou dravcov na Slovensku a Centrom voľného času Komárno.

Pozvánku, propozície a prihlášku nájdete pod textom ako súbory na stiahnutie. Prihlásiť sa môžete do 7.4.2017 zaslaním vyplnenej prihlášky na email: katarina.beresova(at)sazp.sk. 

Pre viac informácií kontaktuje Katku Béresovú na katarina.beresova(at)sazp.sk alebo 0905 314 427, 035 789 6055.

Prihlásené školy dostanú po ukončení registrácie bližšie organizačné pokyny.

Tešíme sa na Vás!

Na stiahnutie
img-2149zm.JPG
Zdieľať obsah na: