PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
V chránenom vtáčom území Ostrovné Lúky obnovíme maloplošné mokrade! Nielenže je to v tunajšej intenzívne poľnohospodárskej krajine obrovská podpora prie miestnu biodiverzitu, mokrade zároveň pomáhajú v krajine, ktorá už dlhodobo trpí suchom, zadržiavať vodu a taktiež hrajú významnú rolu pri odbúravaní CO2 z atmosféry a pomáhajú tak zmierňovať dopad klimatickej zmeny. Tešíme sa, že naše niekoľkoročné úsilie podporovať prírodu na Ostrovných Lúkach už onedlho prinesie takýto skvelý výsledok! Spoločne s odborníkmi z VÚVH a firmou Nautilus sme boli obhliadnuť miesta, kde do roka a do dňa opäť vznikne sústava malých mokradí. Bude sa revitalizovať dnes už vyschnutý Čalovecký dudváh a prirodzené zníženiny v teréne, kde sa pred odvodňovaním a suchami prirodzene držala voda. Veríme, že obnovené mokrade budú prekypovať životom a pomôžu do krajiny prilákať aj tie druhy, ktoré z nej v nedávnej dobe vymizli.  
Zdieľať obsah na: