PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky

Cez víkend sme búrali stereotypy ohľadne vzťahov ochranárov a poľovníkov.

Mali sme totiž spoločný cieľ – sprírodnenie a ozelenenie poľnohospodárskej krajiny – výsadbou biokoridorov vo forme stromoradí.

Prečo sadíme stromy v poľnohospodárskej prírode?

Sadenie stromov v poľnohospodárskej krajine je dôležité, aby zver mala kadiaľ v krajine migrovať, aby sme rozčlenili veľké lány polí a cennú ornicu neodnášal v zime vietor, aby sa mala kde zadržiavať voda atď.

Tak sme sa spolu rozhodli dosadiť “deravý” vetrolam pri Zemianskej Olči.

A celkom nám to spolu šlo, za pár hodín sme vysadili 100 stromov. Aj sme si dokonca našli spoločnú tému – znepokojenie nad stratou biodiverzity v poľnohospodárskej krajine – páni nám rozprávali ako sa tadiaľ na šírych lúkach spolu s kravami a kozami kedysi premávali aj kŕdle vtákov, dropov a jarabíc a že teraz už tam nie sú, lebo sa hospodári nešetrne k prírode. S tým nemožno nesúhlasiť

Zdieľať obsah na: