PROJEKT: Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
dialógy s občanmi

V rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky sme zorganizovali v SEV Dropie akciu na privítanie leta. Zúčastnili sa jej miestni obyvatelia, stakeholderi, žiaci základných škôl, ale aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia a Európskej komisie na Slovensku. Enviro-vzdelávacia akcia, ktorá sa konala v dopoludnajších hodinách bola venovaná žiakom miestnych škôl, ktorí sa oboznamovali s problematikou ochrany prírody a obnovy biotopov v poľnohospodárskej krajine.
V popoludnajších hodinách prebehla premiéra filmu Príbeh krajiny lúk, ktorú si pozreli projektoví partneri, stakeholderi a miestni obyvatelia a rovnako aj zástupcovia MŽP a EK.
Po premiére filmu nasledovala zaujímavá diskusia o osude územia CHVÚ Ostrovné lúky, aktivitách, ktoré boli realizované v rámci projektu, ale aj o hospodárení v poľnohospodárskej krajine na Slovensku, dotačnom systéme, alternatívnych spôsoboch hospodárenia – ako je napríklad bezorbový systém, o význame mokradí, stromoradí a biopásov pre celkovú biodiverzitu územia.
Diskutovali Michal Kiča – štátny tajomník MŽP na Slovensku, Ľubomír Marhavý, ktorý sa venuje bezorbovému hospodáreniu, Ladislav Miko – pedológ a zástupca EK na Slovensku a Katarína Vajlíková, vedúca SEV Dropie. Diskusiu moderoval novinár Andrej Barát z Pravdy.

Ľubomír Marhavý na záver ukázal rozdiel medzi intenzívne obhospodarovanou pôdou a pôdou, ktorá sa nachádza pod trávnatým porastom.

Zdieľať obsah na: