Príbeh krajiny Lúk

Film o unikátnej krajine – nekrajine Dolného Žitného ostrova, ktorá bola výrazne pozmenená ničivou povodňou v roku 1965. Príbeh nás prevedie minulosťou, kedy sa tu rozprestierali mokrade a lúky, ľudia žili roztrúsene v tzv. tanyach (samotách). Po povodni sa krajina drasticky zmenila, ľudia sa nemohli vrátiť do svojich pôvodných domovov a došlo k vysušovaniu a pretváraniu oblasti na poľnohospodársku krajinu.
Po rokoch sa ukazuje, aký dopad má takýto spôsob využívania krajiny na prírodu aj na ľudí, ktorí tu žijú. Ochranári v spolupráci s miestnymi obyvateľmi od roku 2014 realizujú projekt na obnovu historickej mozaiky krajiny, a to obnovou lúk a pasienkov. Cieľom projektu je návrat vzácnych druhov vtákov, ktoré sem od nepamäti patrili. Ich opätovná prítomnosť by znamenala, že krajina sa vracia do svojej niekdajšej podoby a stáva sa odolnejšou voči negatívnym faktorom.

 

Dokumentárny film autora Braňa Molnára vznikol v rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Oázy života – obnova mokradí na Záhorí

Sú to obyčajné mokrade – zabudnuté oázy života uprostred púšte piesočných dún a borovíc. Na prvý pohľad možno nenápadné. Pre nás sú však domovom rovnako dôležitého a nádherného života ako tie najslávnejšie miesta na Zemi. Boli tu dávno pred nami a mali by zostať aj po nás. Tento dokument je venovaný kráse života v mokradiach na Záhorí a tiež ľuďom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.

Bratislava, mesto uprostred prírody

Film Bratislava – mesto uprostred prírody poukazuje na fragmenty prírody Bratislavy a jej okolia. Na to, ako z prírody stále ukrajujeme, ale zároveň na to, ako po nej voláme. A nielen ľudia postrádajú živú prírodu, ale hlavne tu žijúce rastliny a živočíchy. Niektoré zvieratá a rastliny sa prispôsobili zmenám veľkomesta a prežili, iné takmer definitívne vymizli.

Film okrem bratislavskej prírody, dokumentuje naše ochranárske aktivity v meste Bratislava a jej okolí – sprietočnenie Devínskeho a Karloveského ramena, pastvu na Devínskej Kobyle, ktorá je venovaná obnove vzácnych orchideí a ďalšie aktivity.

 

Dokumentárny film autora Braňa Molnára vznikol v rámci projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 v Cezhraničnom regióne Bratislavy.

Film bol pripravený v spolupráci Naturally s.r.o., BROZ,  RTVS s podporou BSK

Návrat dážďovníkov

Dokumentárny film o vtákoch a netopieroch v našich mestách a na našich sídliskách. O ich populáciách, ktoré sa dlhodobo zmenšovali, kvôli rekonštrukciám a zatepľovaniu budov.
O tom, ako sme našli riešenie na tento problém a ako sme v rámci projektu ochrany dážďovníkov a netopierov vymysleli systém náhradných hniezdnych búdok pre tieto druhy, ktoré sa nám podarilo v tisícoch inštalovať na našich sídliskách. Búdky pre dážďovníky a netopiere doposiaľ stále aktívne inštalujeme na zatepľované budovy.

Dokumentárny film Braňa Molnára vznikol vďaka podpore z projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana Dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku.

V zakázanom kráľovstve

Vojenský obvod Záhorie zostáva naším malým kráľovstvom. Jeho poklady sú dobre ukryté v hlbokých borovicových lesoch, v bludiskách pieskových dún a močiarov. Koho však raz očarí svojou tichou krásou, ten sa sem už musí vracať po celý život. Tento film je venovaný krásam života v zakázanom kráľovstve a tiež ľudom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.

Pozrite si dokumentárny film Braňa Molnára, ktorý okrem krásnej prírody vo Vojenskom obvode Záhorie, dokumentuje aj naše aktivity zamerané na obnovu a manažment vzácnych spoločenstiev pieskových dún.