Krídla nad Riekou

Náš nový film je o jemnom zvuku krídel nad šumiacimi riekami. Teda, nielen o tom. Je najmä o potrebe obnovy riek a riečnej prirodzenosti. Je o včelárikoch, brehuliach a rybárikoch, ktorí sú úzko viazaní na rieky, ich meniace sa brehy a krajinu okolo nich. Majú však krásny život ešte aj dnes? A čo my, ľudia? Je náš vzťah k riekam vyvážený a láskavý?
Nazrite s nami do života rieky a jej obyvateľov. Uvidíte aké zaujímavé ich životy dokážu byť. Povieme vám či riekam a brehom, hmyzu a rybám a tým aj včelárikom, brehuliam a rybárikom vieme pomôcť.

Dokumentárny film autora Braňa Molnára vznikol v rámci projektu LIFE BeeSandFish

Po nás potopa

Dokumentárny film o dopadoch klimatickej krízy na Slovensku.
„Prečo je také teplo?” pýta sa mladé dievča počítačovej aplikácie. „Môže za to klimatická kríza.” Za dôsledkami spôsobenými zmenou klímy nemusíme chodiť do horiacej Austrálie či topiacej sa Antarktídy. Pociťujeme ich aj u nás na Slovensku. Demänovská ľadová jaskyňa sa roztápa, dlhotrvajúce suchá ničia úrodu a extrémne horúčavy ohrozujú naše zdravie. To však ani zďaleka nie je všetko. Pokiaľ sa chceme vyhnúť najhoršiemu, každý z nás si musí zodpovedať jednoduchú otázku: „Ako chceš pokračovať?”

 

Dokumentárny film režisérky Doroty Vlnovej vznikol v rámci projektu Game On! V hre je naša budúcnosť, zastavme zmenu klímy!

Viac o filme nájdete na webstránku Ponaspotopa.sk

Príbeh krajiny Lúk

Film o unikátnej krajine – nekrajine Dolného Žitného ostrova, ktorá bola výrazne pozmenená ničivou povodňou v roku 1965. Príbeh nás prevedie minulosťou, kedy sa tu rozprestierali mokrade a lúky, ľudia žili roztrúsene v tzv. tanyach (samotách). Po povodni sa krajina drasticky zmenila, ľudia sa nemohli vrátiť do svojich pôvodných domovov a došlo k vysušovaniu a pretváraniu oblasti na poľnohospodársku krajinu.
Po rokoch sa ukazuje, aký dopad má takýto spôsob využívania krajiny na prírodu aj na ľudí, ktorí tu žijú. Ochranári v spolupráci s miestnymi obyvateľmi od roku 2014 realizujú projekt na obnovu historickej mozaiky krajiny, a to obnovou lúk a pasienkov. Cieľom projektu je návrat vzácnych druhov vtákov, ktoré sem od nepamäti patrili. Ich opätovná prítomnosť by znamenala, že krajina sa vracia do svojej niekdajšej podoby a stáva sa odolnejšou voči negatívnym faktorom.

 

Dokumentárny film autora Braňa Molnára vznikol v rámci projektu Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky.

Oázy života – obnova mokradí na Záhorí

Sú to obyčajné mokrade – zabudnuté oázy života uprostred púšte piesočných dún a borovíc. Na prvý pohľad možno nenápadné. Pre nás sú však domovom rovnako dôležitého a nádherného života ako tie najslávnejšie miesta na Zemi. Boli tu dávno pred nami a mali by zostať aj po nás. Tento dokument je venovaný kráse života v mokradiach na Záhorí a tiež ľuďom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.

Bratislava, mesto uprostred prírody

Film Bratislava – mesto uprostred prírody poukazuje na fragmenty prírody Bratislavy a jej okolia. Na to, ako z prírody stále ukrajujeme, ale zároveň na to, ako po nej voláme. A nielen ľudia postrádajú živú prírodu, ale hlavne tu žijúce rastliny a živočíchy. Niektoré zvieratá a rastliny sa prispôsobili zmenám veľkomesta a prežili, iné takmer definitívne vymizli.

Film okrem bratislavskej prírody, dokumentuje naše ochranárske aktivity v meste Bratislava a jej okolí – sprietočnenie Devínskeho a Karloveského ramena, pastvu na Devínskej Kobyle, ktorá je venovaná obnove vzácnych orchideí a ďalšie aktivity.

 

Dokumentárny film autora Braňa Molnára vznikol v rámci projektu Ochrana a obnova území NATURA 2000 v Cezhraničnom regióne Bratislavy.

Film bol pripravený v spolupráci Naturally s.r.o., BROZ,  RTVS s podporou BSK

Návrat dážďovníkov

Dokumentárny film o vtákoch a netopieroch v našich mestách a na našich sídliskách. O ich populáciách, ktoré sa dlhodobo zmenšovali, kvôli rekonštrukciám a zatepľovaniu budov.
O tom, ako sme našli riešenie na tento problém a ako sme v rámci projektu ochrany dážďovníkov a netopierov vymysleli systém náhradných hniezdnych búdok pre tieto druhy, ktoré sa nám podarilo v tisícoch inštalovať na našich sídliskách. Búdky pre dážďovníky a netopiere doposiaľ stále aktívne inštalujeme na zatepľované budovy.

Dokumentárny film Braňa Molnára vznikol vďaka podpore z projektu LIFE10 NAT/SK/079 Ochrana Dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku.

V zakázanom kráľovstve

Vojenský obvod Záhorie zostáva naším malým kráľovstvom. Jeho poklady sú dobre ukryté v hlbokých borovicových lesoch, v bludiskách pieskových dún a močiarov. Koho však raz očarí svojou tichou krásou, ten sa sem už musí vracať po celý život. Tento film je venovaný krásam života v zakázanom kráľovstve a tiež ľudom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.

Pozrite si dokumentárny film Braňa Molnára, ktorý okrem krásnej prírody vo Vojenskom obvode Záhorie, dokumentuje aj naše aktivity zamerané na obnovu a manažment vzácnych spoločenstiev pieskových dún.