Ochranári, vodohospodári a rybári vypustili do Dunaja 20 000 jeseterov malých

V stredu 14. 6. 2023 prebehlo v rámci projektu LIFE Living Rivers vysadenie celkom 20-tisíc juvenilov jesetera malého do Dunaja. Jesetery sa vysádzali v troch lokalitách ich prirodzeného výskytu – pod zdržou Čunovo, pri obci Sap a na Veľkololéskom ostrove. Priame vypúšťanie násad jeseterov do našich riek je jedným z nástrojov na posilnenie populácií tohto ohrozeného druhu rýb.

Mladí reportéri na Veľkolélskom ostrove

Včera sme na Veľkolélskom ostrove sprevádzali Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorí mali terénny worshop na Podunajsku zameraný na tému biodoverzita. Tešíme sa už na ich články a výstupy venované témam biodiverzity, udržateľného hospodárenia, poľnohospodárskej krajiny, mokradí, ekofarmy a ďalších. Na Slovensku potrebujeme šikovných novinárov a novinárky, ktorí by sa témam životného prostredia venovali a…