Mladí reportéri na Veľkolélskom ostrove

Včera sme na Veľkolélskom ostrove sprevádzali Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorí mali terénny worshop na Podunajsku zameraný na tému biodoverzita. Tešíme sa už na ich články a výstupy venované témam biodiverzity, udržateľného hospodárenia, poľnohospodárskej krajiny, mokradí, ekofarmy a ďalších. Na Slovensku potrebujeme šikovných novinárov a novinárky, ktorí by sa témam životného prostredia venovali a…