Svetový deň mokradí

Motto tohtoročného Svetového dňa mokradí zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú mokrade zohrávajú v životoch nás všetkých. Budúcnosť ľudstva závisí od mokradí. Mokrade zadržiavajú a čistia vodu, poskytujú ryby, ryžu a plodiny, ktoré živia bilióny ľudí sveta. Mokrade fungujú ako prírodné špongie, zmierňujú klimatické extrémy, povodne i obdobia sucha. Prekypujú bohatstvom života rastlín a živočíchov a veľký…

BROZ finalistami medzinárodného ocenenia

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) získalo za svoje projekty ochrany prírody v okolí Dunaja nomináciu na celoeurópske ocenenie European Riverprize. Ako agentúru SITA informoval predseda združenia Tomáš Kušík, združenie sa dostalo do záverečnej trojice finalistov. Cenu European Riverprize udeľuje medzinárodná organizácia International river foundation, ktorá združuje zoskupenia zamerané na ochranu prírody v okolí riek. Ocenenie…

Začiatok verejnej zbierky

Oznam o začatí verejnej zbierky! Dňa 1.11. 2014 bola vyhlásená verejná zbierka s názvom „Zapoj sa s BROZ do ochrany prírody", ktorú Bratislavské regionálne ochranárske združenie bude realizovať na celom území SR v čase od 1. novembra 2014 do 30.11.2015 na základe schválenia Ministerstvom vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/026118 zo dňa 7.10.2014. Ďakujeme všetkým našim prispievateľom.

Vodohospodárska výstavba podporí ekologické kosenie svojich pozemkov

 Bratislava – 16.10.2014, Podnik Vodohospodárska výstavba, š.p. (Ďalej len VV, š.p.) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR presadzuje rozvíjanie environmentálnych projektov na svojich pozemkoch.   Najnovším projektom, ktorý VV, š.p. pripravuje spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (ďalej len BROZ) je projekt  živých ekologických kosačiek na  Vodnom diele Gabčíkovo v úseku Čunovo . Ten je…

Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE dnes usporiadal malú tlačovú konferenciu spojenú so symbolickým odhalením novovytvorených oddychovo-náučných prvkov na Devínskej Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou. Od prvej myšlienky až po realizáciu 7 prvkov, ktorá bola možná vďaka finančnej…

Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

„Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly“   Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE dnes usporiadal malú tlačovú konferenciu spojenú sosymbolickým odhalením novovytvorených oddychovo-náučných prvkov na Devínskej Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou.Od prvej myšlienky až po realizáciu 7…

Obmedzenie výdavkov na ochranu životného prostredia

Obmedzovanie výdavkov na ochranu životného prostredia likviduje štátnu ochranu prírody Ak štát nezastaví pokles financovania pre ochranu životného prostredia a prírody, budú ohrozené prírodné hodnoty, ktoré majú aj ekonomický význam. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, ktorý zverejnilo ministerstvo financií predpokladá ďalšie znižovanie výdavkov pre kapitolu ministerstva životného prostredia. Výdavky štátneho rozpočtu pre…

Ukončenie verejnej zbierky

Oznam o ukončení verejnej zbierky! Dňa 31.7. 2014 bola ukončená verejná zbierka s názvom „Záchrana pre dážďovníkov a netopierov", ktorú Bratislavské regionálne ochranárske združenie realizovalo na celom území SR v čase od 1.januára 2014 na základe schválenia Ministerstvom vnútra SR zo dňa 17.12.2013, číslo rozhodnutia SVS-OVS3-2013/032092. Ďakujeme všetkým našim prispievateľom.