PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Pre úspešné dosiahnutie stanoveného cieľa po odstránení náletových drevín  je dôležité správne nastavenie nasledujúceho manažmentu. Vhodnou formou je extenzívna pastva. Vzhľadom ku skutočnosti, že každý druh a plemeno hospodárskych zvierat spása iným spôsobom a preferuje ako potravu iné rastliny, tiež iný terén, je dôležitá nielen početnosť, ale i vhodné druhové zloženie stáda. Na Beckovských skaliciach sme začali pastvu kôz a oviec v spolupráci so Salašom Beckov na skalnatých a horšie prístupných lokalitách. Farma Beckov zas pasie kravy na rovinatej ploche. Vytvoria sa tak rozdielne spásané plochy, na ktorých budú aj iné rastliny, ktoré zas preferuje aj iný hmyz.

Zdieľať obsah na: