PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
V pondelok cestovali na Spiš ovce našeho pôvodného plemena – valaška, aby sa postupne zoznámili s novou maštaľou a pastierom. Už budúci týždeň sa ich totiž chystáme vypustiť na krásnu lokalitu, na lúku pri Spišskom Podhradí s výhľadom na Spišský hrad.
Na týchto lúkach sa ešte pred desaťročiami tradične páslo a my sa tu chystáme takúto pastvu obnoviť.
Pre tento účel sme postavili aj novú maštaľ, kde budú ovečky ustajnené.
Tešíme sa na zahájenie pastvy, ktorú na tejto nádhernej lokalite realizujeme pre sysľa pasienkového a samozrejme množstvo ďalších druhov rastlín, hmyzu a živočíchov. A nielen ich, ale aj pre silnú tradíciu v tomto regióne a všetkým produktom a benefitom s pastvou spojených.
My tu dole sa už tešíme a máme informáciu, že aj spišiaci, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu, sa už tešia. Tak už len počkať pár dní a výhľad na spišský hrad bude ešte krajší
Zdieľať obsah na: