Oslávili sme 25ku BROZ spolu s 30kou programu LIFE

Tento rok oslavuje BROZ svoje 25. narodeniny. Je to zároveň aj čas, kedy program Európskej komisie na podporu a ochranu území Natura 2000 – LIFE, oslavuje 30 rokov svojej existencie. Program LIFE, v rámci ktorého implementujeme projekty na zlepšenie ekologického stavu území a biotopov pre druhy sústavy Natura 2000. Takže bolo čo oslavovať. Ďakujeme všetkým…

LIFE syseľ

Vytvorili sme kolekciu ponožiek s Dedolesom

Na nedávnych potulkách lužným lesom, ktorého obnovu firma Dedoles podporila, sme riešili ďalšie možnosti našej spolupráce.
A čo takto vytvoriť spoločnú kolekciu ponožiek? A upriamiť pozornosť na miznúcu biodiverzitu?
A tak vznikla kolekcia Ohrozené druhy, vďaka ktorej sa druhy viac či menej nápadne miznúce z našej krajiny dostali na ponožky a informácie o nich na stránku Dedolesu.