PROJEKT: LIFE Metamorphosis – Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe
jasoň červenooký, foto Jakub Cíbik

V minulosti lesníci u nás zalesnili mnohé skalnaté bralá najmä porastami borovice čiernej. Okrem toho sa nich prestalo pásť a prerástli kríkmi. Takto o svoj habitat prišiel aj jasoň červenooký (Parnassius apollo) na väčšine lokalít výskytu na Slovensku tak zaznamenal viac ako 90%-tný! pokles výskytu. Druh je existenčne viazaný na ranné sukcesné štádiá lokalít s obnaženým geologickým podkladom a výskyt živných rastlín húseníc: rôznych rozchodníkov, rozchodníkovcov a skalníc. Tieto sú vytláčané stromami, trpia zatienením aj opadom kyslého ihličia. Jasone na vrchu Vápeč v území európskeho významu Strážovské vrchy už tento problém mať nebudú, pretože sme to tam pre nich pekne „zútulnili“.

Zdieľať obsah na: