Kandidáti na prezidenta sa vyjadrili k otázkam životného prostredia

TLAČOVÁ SPRÁVA: Bratislava 5.3.2014 Kandidáti na prezidenta sa vyjadrili k otázkam životného prostredia Podľa väčšiny najsilnejších kandidátov by mala byť životnému prostrediu venovaná  väčšia pozornosť. Zelená koalícia mimovládnych organizácií uskutočnila anketu medzi kandidátmi na prezidenta SR zameranú na otázky životného prostredia. Oslovení boli ôsmi kandidáti, ktorí dosahovali najvyššie preferencie podľa prieskumov zverejnených začiatkom februára. Odpovedali…

Svetový deň mokradí 2014

Každý rok si 2. februára pripomíname Svetový deň mokradí, biotopov, ktoré sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov – mnohé z nich sú dnes už kriticky ohrozené. V roku 2014 je nosnou témou aj vzťah mokradí a poľnohospodárstva a podpora partnerstva medzi ochranármi a hospodármi na ich ochrane a využívaní. Mokrade sú jedným z najprodukčnejších…

Fotografická súťaž pre verejnosť – VÝSLEDKY

Po zhodnotení zaslaných fotografií fotografickej súťaže komisia BROZ vybrala 3 víťazné fotografie, autorov ktorých odmeníme po 50 Eur. Výhercom gratulujeme a prajeme veľa ďalších pekne nasnímaných fotografií! 🙂 Výhercovia a ich víťazné fotografie: Tamás Bátky (Gabčíkovo):   Michaela Karáčová (Zlaté Moravce):   Attila Bugyi (Číčov):    

Šanca pre modrý Dunaj – výstava najlepších prác v Bratislave

Bratislavský Shopping Palace Zlaté piesky sa stane na mesiac (11. 10. – 10. 11. 2013) domovom pre putovnú výstavu najlepších prác z medzinárodnej súťaže umeleckých diel s ekologickou tématikou “Šanca pre modrý Dunaj”.   Účelom tejto tvorivostnej súťaže, venovanej ochrane prírody prostredníctvom umenia, je zvýšiť povedomie a udržať záujem ľudí, špeciálne mladej generácie, o zachovanie …