PROJEKT: Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu
Pastva na Devínskej Kobyle
Už niekoľko rokov úspešne pasieme ovce a somáriky na hrade Devín a tento rok sa nám podarilo pastvu rozšíriť aj o devínske hradné bralo – ktoré sa nachádza v južnej časti, priamo pod hradbami.
Na miestach s ikonickým výhľadom na sútok Dunaja a Moravy už naše stádo kôz niekoľko týždňov udržiava mimoriadne cennú skalnú step. Tá je jediným miestom na Slovensku, kde sa vyskytuje kriticky ohrozená palina rakúska (Artemisia austriaca). Aby sme zistili, ako táto vzácna rastlina zareaguje na pastvu, v spolupráci s bratislavským pracoviskom Správy CHKO Dunajské luhy sme zároveň spustili menší pokus, v rámci neho sme časť jedincov paliny pred kozami oplotili. Pastva kôz ale celkom určite prospeje tunajším teplomilným trávnatým spoločenstvám. Tie by bez potrebnej starostlivosti zarástli drevinami, v tieni ktorých by nedokázala dlhodobo prežiť palina a ani množstvo iných vzácnych svetlomilných druhov.
Zdieľať obsah na: