PROJEKT: Ochrana sysľa pasienkového
syseľ broz
Veľa ľudí zaraďuje voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny do týchto dvoch kategórií. Je ten hmyz, cicavec, či rastlina škodca a škodí našim ľudským aktivitám? Ak nie, ako je užitočný? Samozrejme, opäť pre nás, pre ľudí.

S touto otázkou sa stretávame často v súvislosti so sysľom, ktorého mnohí v minulosti považovali za škodcu. Po krátkom vysvetlení o tom, že mylne, pretože syseľ pasienkový ani nekradne obilie, ani si z neho nerobí zásoby, príde otázka druhá – ako je teda užitočný?

Takto ale otázka ohľadne druhov žijúcich v našej krajine nestojí a ani stáť nemá.
Živočíchy a rastliny tu nie sú pre nás, preto aby nám osožili, či škodili. Sú v našej prírode preto, pretože v krehkej rovnováhe daného ekosystému je tam pre ne voľné miesto a na tomto mieste je ich prítomnosť nenahraditeľná. Či už sú pre niekoho korisť pre iného predátor, alebo patria k druhom, ktoré sa vyznačuje svojou početnosťou alebo druhom vzácnym, či endemickým.
Lebo z našich pôvodných druhov a zo siete ich vzťahov je utkaná prírodná rovnováha, ktorú daný ekosystém má, ak sú práve tieto druhy, ktoré sa s ním po tisícročia vyvíjali, prítomné. A so stratou každého jedného druhu o takúto rovnováhu daný ekosystém postupne prichádza.
Či už je to korisť, či predátor, či vlk, či zajac, či líška, či syseľ, či modlivka, vážka, čokoľvek.
Je to možno zdĺhavá odpoveď, ale dôležitá.
Syseľ pasienkový je napríklad „užitočný“ tým, že je dôležitou zložkou potravy viacerých druhov vtákov – orla kráľovského, či sokola rároha. Pre ľudí napríklad tým, že sa po zobudení živí hrabošom poľným, ktorý je práve pre ľudí „škodca“ a dokáže jeho populácie výrazne zmenšiť, čo v sieti prírodných vzťahov určite má svoj význam a ľudský osoh je pritom sekundárny.
Alebo tým, že vďaka sústave jeho nôr sa dokáže rýchlejšie vsakovať voda z prívalových dažďov a neodteká nám z krajiny.
A tých dôvodov by sa aj pre nás určite našlo…
Momentálne je však syseľ pre nás najužitočnejší tým, že nám ukazuje, že s krajinou a s našim hospodárením v nej, niečo nie je v poriadku. Ako by inak mohla poklesnúť početnosť tohto kedysi bežného druhu, ktorého boli na Slovensku milióny na 20 000 jedincov?
Ukazuje nám, že niečo by sme mali robiť inak a to okamžite, ak nechceme o tieto druhy a o krehkú rovnováhu, do ktorej sú vpletené prísť.
A to je jeho užitočnosť pre nás. A užitočnosť aj iných druhov, cez ktoré môžeme stav ekosystémov sledovať a odhadovať.
Inak pre prírodu, je užitočný len tým, že je.
Zdieľať obsah na: