PROJEKT: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho
LIFE

Nedávno sa konala každoročná kontrola aktivít projektu LIFE Microtus II, takzvaná monitorovacia misia, ktorú vedie externý monitor Európskej komisie.

Môže sa to zdať ako nezáživná povinnosť, je to však veľmi dôležitá súčasť každého LIFE projektu. LIFE je nástrojom Európskej komisie pre financovanie projektov s cieľom ochrany vzácnych druhov a biotopov. Väčšina rozpočtu projektu je teda pokrytá z financií Európskej únie. Takže aby si Európska komisia bola istá, že sú všetky prostriedky využité na to, na čo majú byť, posielajú svojich externých monitorov na pravidelné kontroly projektov.

Prvý deň misie bol venovaný kontrole finančných a administratívnych náležitostí s projektovým tímom a vedením BROZ.

Druhý deň sme sa s pánom monitorom boli pozrieť na lokality v Maďarku, kde nám tunajší partneri  predstavili plánovú obnovu mokradí. Monitor si tak vie vytvoriť obraz o stave miestnej prírody pred a po revitalizačných zásahoch. Následne sme sa presunuli na Slovensko. Pozreli sme si vybagrované kanále na Istragove a zaplavenú mokraď spolu s vysadeným vetrolamom v Čiližskej Radvani.

Na záver, v tretí deň, sme navštívili lokality v Rakúsku pri Neziderskom jazere. Monitor mal možnosť vidieť výsledky miestnych aktivít, ktoré mohol samozrejme podrobnejšie rozobrať s tunajším projektovým partnerom.

Všetky informácie o aktuálnom stave LIFE projektu sa vďaka monitorovi dostanú priamo k Európskej komisii, ktorá by v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musela do projektu zasiahnuť.

Zdieľať obsah na: