PROJEKT: WILDisland – Dunajské ostrovy divočiny
Ostrov

Navštívili sme dva ostrovy na Dunaji, ktoré dostanú novú podobu.

Prvý ostrov lokalizovaný medzi obcami Sap a Medveďov je od pevniny oddelený Medveďovským ramenom, ktoré bolo opätovne sprietočnené v roku 2012. Aktivity projektu WILDisland budú smerované na sprietočnenie ďalších dvoch ramien, ktoré prepájajú Medveďovské rameno s hlavným tokom. Na ostrov sa tak dostane omnoho viac vody, čo prispeje k prirodzenej obnove lužných lesov na ostrove.

Druhý ostrov pri Kližskej Nemej sa nachádza medzi výhonmi. Jedná sa o „kamenné steny“ postavené kolmo na tok, ktoré smeruje vodu do plavebnej dráhy. V rámci projektu WILDisland plánujeme tieto výhony modifikovať tak, že odstránime časť pri brehu a otvoríme priestor pre prúdenie vody.

Výsledkom oboch aktivít bude obnovený tok v okolí ostrovov. Na ostrovy sa dostane väčšie množstvo vody, ktorá je potrebná pre revitalizáciu lužného lesa. Miestnej prírode navyše dopomôžeme výsadbou pôvodných druhov drevín.

Zdieľať obsah na: