PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Zástupcovia projektu LIFE Isar pri brehu Dunaja

V dňoch 5.-7. decembra k nám zavítala delegácia z Nemecka. Zástupcovia projektu LIFE Isar navštívili naše projektové územie. Spoločne sme diskutovali o manažmente a financovaní projektových aktivít, ochranárskych problémoch a možných riešeniach a navštívili viaceré naše lokality. 

Na Hrušovskej zdrži v Čunove sme hostí uviedli do problematicky pozmeneného vodného režimu Dunaja a jeho ramennej sústavy v dôsledku vybudovania vodného diela. Ďalej sme navštívili viaceré línie prehrádzok v rámci vnútrozemskej delty Dunaja, kde sme im ukázali miesta budúcich obnovných aktivít ako aj už revitalizované úseky, napr. prehradenie C2 na Šulianskom ramene. Následne sme navštívili obnovený vtok do Medveďovského ramenaČiližské močiare

Naše ďalšie kroky viedli na Veľkolélsky ostrov – výkladnú skriňu našich ochranárskych snáh – kde sme v rámci projektu doposiaľ obnovili hektáre mokradí, vysadili a orezali stovky hlavových vŕb a zabezpečujeme tu pravidelne spásanie lúčnych biotopov

Záverečný deň výpravy sme vzali našich hostí pozrieť si tri tváre rieky Rudavy – pôvodnú nespútanú, zregulovanú opevnenú a na záver tú nami obnovenú, zrevitalizovanú s kľukatiaci sa meandrami a oslobodeným dnom. Networking sme zakončili na Devínskej Kobyleukážkami citlivej pastvy v tomto cennom chránenom území.

Zdieľať obsah na: