PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
mokraď na Veľkolélskom ostrove
Aktuálne sú totiž mokrade na Veľkolélskom ostrove plné vody.
Pred pár rokmi sme totiž urobili takú vec – zmenili sme sklon dna v odvodňovacom kanáli. Bol to kanál určený na odvádzanie vody z Veľkolélskeho ostrova. Bol vybudovaný v minulosti, aby voda z ostrova po záplavách odtiekla skôr a ľudia mohli lúky čím skôr využívať na pastvu dobytka.
V časoch klimatickej zmeny a s menším a menším počtom záplav v Dunaji tento kanál už dávno postrádal zmysel, navyše keď ostrov obhospodarujeme my ochranári a radi sa záplavám prispôsobíme v našom pastevnom režime.
Tak sme z odvodňovacieho kanála urobili „zavodňovací“ a momentálne sa pri vyšších stavoch vody vo Veľkolélskom ramene, môžeme tešiť zo zamokrených lúk a plných mokradí na ostrove. Aktuálne sa nám funkčnosť kanála zase raz potvrdila, je plný vody.
A my sa z toho veľmi tešíme!
Zdieľať obsah na: