PROJEKT: Obnova a manažment dunajských lužných biotopov
Diskusia pri hradidlách

V rámci networkingu s inými organizáciami sme v decembri zorganizovali obhliadku technických vodohospodárskych objektov v Maďarsku na lokalitách Vámosszabadi a Ásványráró. 

Popudom k zorganizovaniu tohto stretnutia, zameraného na výmenu skúseností, bola požiadavka našich lesníkov zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. V blízkej budúcnosti sa chystáme obnoviť vodný režim ramena na lokalite Kráľovská lúka, pričom sa tieto revitalizačné aktivity dotknú aj územia, na ktorom lesníci hospodária. Tí nás požiadali o jednoduchý prístup k manipulácii hradidiel v prípade potreby, preto bolo našou úlohou nájsť obdobné objekty, ktoré sú už v prevádzke a spoločne sa pozrieť na spôsob ich obsluhy.  Nás zas zaujímalo, aký typ hradidiel by bol pre naše cieľové územie vhodný. A tak sme sa prišli inšpirovať.

Spoločnej návštevy v teréne sa zúčastnili zástupcovia Lesov SR, BROZ a odborný sprievod s výkladom zabezpečili partneri z maďarskej spoločnosti ÉDUVIZIG. Boli sme zvedaví a zaujímalo nás všetko – kapacita, použité materiály, náklady, možní dodávatelia, náročnosť údržby, spôsob obsluhovania, atď. Okrem hradidiel, ktoré plánujeme použiť v našom nadchádzajúcom projekte, sme si pozreli aj dve násosky, ktoré dotujú suchšie oblasti vodu z ramennej sústavy, ktorú vďaka vákuovej pumpe prevádzajú cez hrádzu.

Zdieľať obsah na: