PROJEKT: RUDAVA: Alpsko – karpatský riečny koridor
Rudava

Rudava je zatiaľ jednou z najzaujímavejších a najrôznorodejších obnov vodného toku, ktoré realizujeme.

Okrem odstránenia dlažobného opevnenia totiž tento napriamený úsek aj diverzifikujeme a „rozmeandrovávame“ do čo najprirodzenejšieho tvaru. To znamená, že pomáhame rieke dostať sa do dynamickejšieho tvaru, do ktorého by sa síce po odstránení opevnenia dostala postupom rokov vďaka stromom okolo koryta, ale mohlo by to trvať veľmi veľmi dlho.

Takto meandre na Rudave vytvárame podľa pôvodných máp a charakteristík toku a vo vonkajšom oblúku ich stabilizujeme kmeňmi stromov, kde tu trochu aj kamením, ktorým sa snažíme šetriť.

Je to veľmi zaujímavá práca na ktorú dohliadajú odborníci z Výskumný ústav vodného hospodárstva / VÚVH, Slovenská Technická Univerzita Bratislava a všetkých nás to veľmi baví. Vracať riekam slobodu.

Zdieľať obsah na: