PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
TV reportáž – Pastva na Devínskej Kobyle a Kampaň adoptuj si kozu Národná prírodná rezervácia sa vyznačuje mimoriadnymi botanickými, zoologickými, geologickými a paleontologickými hodnotami, významnými teplomilnými spoločenstvami s bohatým zastúpením chránených a ohrozených druhov a s jedinečnou paleontologickou lokalitou Sandberg (Pieskovec). Na tejto lokalite BROZ už tri roky realizuje pastvu, ktorá má prispieť k obnove lúčnych spoločenstiev na Devínskej Kobyle a obnove tradičnej pastvy, ktorá tu bola v minulosti. V rámci reportáže projektový manažér Andrej devečka priblížil význam pastvy na tejto lokalite. Predstavená bol aj kampaň Adoptuj si kozu, ktorú BROZ realizuje v spolupráci s Dobrou krajinou. Viac v nasledujúcom videu. 
Zdieľať obsah na: