Természetünket komplex módon védjük

A projekt Szlovákia területén a Duna ágrendszerének kiterjedt terültét érinti Doborgaz és Szap között, továbbá a kulcsodi és a csicsói Duna-ágak környékét, a Csiliz-patak mentét, valamint a Vág, az Ipoly és a Duna folyókat övező vizenyős élőhelyeket vette célba. Magyarországon a projektterület a Duna-Ipoly Nemzeti Park területére összpontosul.

 

A projekt tervezett beavatkozásainak közös nevezője, hogy elegendő vízutánpótlást biztosítsanak a mindinkább kiszáradó területeken, és hogy megfelelő vízdinamikai rendszert alakítsanak ki az itt honos élőlények számára. Amennyiben sikerül kialakítani a kívánt feltételeket, az érintett élőhelyek térségében a talajvíz tartalékok természetes úton felújulnak. Ez a projekt egy további pozitív hatása lehet.

 

Hasonló mértékű természetvédelmi projekt még nem volt megvalósítva Szlovákiában. A jövőben minta-projektként szolgálhat a magafajta projektek számára.

Kamera na hniezdenie zaznamenala znesenie prvého vajíčka Orliaka morského 

Kamera na hniezde v projektovom území zaznamenala párik Orliakov morských

A Nagyléli szigeten megszervezett iskolai és nyilvános tereplátogatások nagy érdeklődésnek örvendnek

Tanulók és óvodások részére, de a nagyközönség számára is tereplátogatásokat szervezünk a Nagyléli-szigeten. A látogatások keretén belül nem csak a sziget természeti szépségeit ismertetjük, hanem hucul-lovak nyergében lovagolási lehetőségeket is kínálunk, valamint bemutatjuk a különböző élőhely-helyreállítási módszerek hatékonyságát is. A látogatók továbbá megismerkednek a különböző haszonállatok legeltetésének értelmével is a sziget gazdag élővilágának fenntartása szempontjából.…

A Nagyléli-szigeten felújításra került egy meder-csatorna, valamint időszakos láposok lettek létrehozva – a beavatkozások szükségét a nyári vízhiány okozta

A Nagylél melletti szigeten 2018 februárja óta folyamatban volt egy a Duna mellékágából eredő és a sziget belsejébe vezető csatorna medrének felújítása. A csatornát eredetileg a helybéliek építették ki a múlt évszázadok során, s rendeltetése a maival összevetve ellenkező volt. Feladata a víz gyors levezetése volt a szigeten található legelők térségéből. A víz a sziget…

Az idén is szép számban vettek részt a gyerekek a nagyléli nyári táborokban

Az idén ismét megrendeztünk a nyári vakáció idején 6 gyermektábort a nagyléli Duna-sziget vadregényes világában (E.7 projektelem). Az egyes turnusokat az érdeklődők már májusban teljesen lefoglalták, ami a táborok nagymértékű kedveltségéről tanúskodik. A hucul-lovakon való lovagláson kívül különböző tevékenységek segítségével megismerkedtek a gyerekek a Duna menti táj eredeti lakóival is – a kétéltűekkel, madarakkal, hüllőkkel,…

Go Wild! Stay Cultured. Nemzetközi természeti és kultúrális fotópályázat a kulturális örökség európai évében-2018

A természet és a kultúra egyaránt lehetnek termékeny ösztönző források. Mi történik, ha összekapcsolódnak? Most itt a lehetőség, hogy csatlakozz hozzánk ezen fotóversenyünk felfedezésének útján. Oszd meg velünk fotóidat kultúra és természetvédelem kapcsolatának témakörében, pl. arról miképp befolyásolhatja a természet a kultúrát, vagy mely természeti környezet szolgáltat értéket egy kultúrának. A képeknek Natura 2000 természetvédelmi…

Sajtóközlemény a vizes élőhelyek világnapja alkalmából, 2018. február 2.

Február 2. a vizes élőhelyek napja. Ezen a napon emlékezünk meg a hagyományos Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén kívül a vizes élőhelyek világnapjáról is. A világnap bevezetése a nemzetközi naptárba kiemeli a vizes élőhelyek jelentőségét bolygónk ökoszisztémájának fenntartása szempontjából. Ennek ellenére a vizes élőhelyek továbbra is a Föld legveszélyeztetettebb élőhelyei közé tartoznak, s számuk egyre inkább fogy.…

Ismét lüktet az élet a Vajka melletti láposokban

Már láthatók a 2017 tavaszán megvalósított élőhelyfelújító beavatkozások első eredményei. A projekt C.2-es eleme keretén belül a Vajka melletti néhai Dunaág-rendszer területén több mint 800 méternyi hosszúságban mederszakaszok lettek felújítva, és csaknem 1 hektárnyi területen pedig tartós lápos élőhelyek keletkeztek. A rehabilitációs beavatkozások segítségével eljuttatott víz kisebb csodát okozott azokon a helyeken, ahol már hosszabb…

Megkezdődött a síkvidéki rétek rehabilitálása az Apáli-szigeten

Néhány héttel a karácsonyi ünnepek előtt sikerült bebiztosítanunk egy közlekedési akadály felállítását a Komárom melletti Apáli-sziget (SKUEV0092 Dolnovážske luhy) szélén húzódó elhagyott földes úton. Az akadály célja, hogy gátolja a gépjárművek mozgását a természetvédelmi területen. Ennek köszönhetően az út szabaddá vált a terület fenntartásához szükséges munkagépek számára, melyek segítségével fogjuk végezni az itt található ritka…

A Nagyléli-sziget a Regina rádió „Obrázky krajiny” (tájképek) című műsorában

A Regina rádió „Obrázky krajiny” (tájképek) című műsorában elhangzott a Nagyléli-sziget élővilágát, természeti értékeit és az itt elért természetvédelmi eredményeket leíró riport. A műsor keretén belül ismertetve voltak a LIFE Dunajské luhy (Duna menti ártér) projekt jövőbeli tervei is. A riport meghallgatható itt: https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/149446/obrazky-krajiny-velkolelsky-ostrov    

Új röplap a Duna menti ártér védelméről

Tekintsék meg az „Újraélesztjük a Duna menti ártéri tájat” elnevezésű projekt keretén belül kiadott új röplapunkat. Ozivujeme_krajinu_dunajskych_luhov

Riport a Duna menti ártérről a Regina rádióban

Október 28-án Halková Silvia a Regina rádió Panoráma műsorának volt a vendége. Hallgassák meg a Duna menti ártérről és annak védelméről szóló érdekes riportot. http://www.rtvs.sk/radio/archiv/11363/792379 .    

Honos fajú facsemeték sikeres termesztése

A projekt partnerének (NLC) sikerült kitermesztenie több honos fajú facsemetét (kocsányos tölgy, vadkörte, vadalma, hárs és feketenyár), melyeket az elkövetkező időszakban majd kitelepítenek erdei területekre. összesen 4325 db facsemete lett kitermesztve. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a fehér- és feketenyár-dugványok termesztéséhez szükséges anyatelepes tövek kialakítása is.

A Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VÚVH) elkészítette az ágrendszer fizikai meder-modelljét

A VÚVH laboratóriumában elkészítették az ágrendszer egy részének fizikai modelljét. A modell optimalizálja a keresztirányú elemek legfőbb paramétereit, helyzetét és konfigurációját úgy, hogy elérhető legyen a vízfolyás legmegfelelőbb jellege. A modell alapján, valamint a későbbi terepmérések és a numerikus modellezés értékei figyelembe véve lehetséges lesz a C.1-es (Az áramlási kapacitás és a hosszanti konnektivitás felújítása…

LIFE-projektünk nyílt napja – 17.5. 2017 – Vízmű Múzeum, Pozsony

2017. május 17-én a pozsonyi Vízmű Múzeum (Vodárenské múzeum, Bratislava) területén meg lett rendezve a „Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja” (LIFE14  NAT/SK/001306) elnevezésű projekt nyílt napja. A nyílt nap a LIFE-program megalakításának 25. évfordulója és a Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület (BROZ) megalapításának 20. évfordulója alkalmából került megszervezésre. A nagyközönségen kívül részt vett…

Helyreállított lápos élőhelyek a Duna menti ártérben Doborgaz mellett

2017 májusában a Doborgaz melletti ártérben sikeresen helyreállítottunk régebbi láposokat, illetve új vizenyős élőhelyeket alakítottunk ki. A bevezető csatorna megnyitását követően a víz elöntötte a mélyebben fekvő területeket, ahol ideális feltételek alakultak ki az ártér jellegzetes élőlényei számára (pl. a kétéltűek, vagy a nyílt vizet kedvelő madárfajok). A munkáltok befejeztével a kétéltűeken kívül megjelentek a…

Ártéri erdőkben honos fafajok telepítése Nagybodak határában

2017 áprilisában Nagybodak határában 3375 db facsemete kerület kitelepítésre. A csemeték az ártéri erdőkre jellemző fajokból álltak, és olyan területeken lettek kiültetve, ahol a korábban kitermelt erdő helyén nem fejlődött ki természetes úton új erdei növényzet. A telepítés egyik célja volt az özönfajú fák terjedésének gátolása, valamint a térség élőhelyeire jellemző természetes fajösszetétel bebiztosítása. A…

Kétéltűek monitorozása a Duna menti ártér projektterületen

A lápos élőhelyeket felújító tevékenységek által érintett különböző területeken 2017 márciusa óta folyik a kétéltűek monitorozása. Több helyen ki lett mutatva a ritka fajok jelenléte – vöröshasú unka (Bombina bombina) és a dunai gőte (Triturus dobrogicus). A kétéltűekről begyűjtött és kiértékelt adatok alapján lehetséges lesz a rehabilitációs beavatkozások hatásának megfigyelése az érintett fajok populációira, valamint…

Honos fajú facsemeték sikeres termesztése

A projekt partnerének (NLC) sikerült kitermesztenie több honos fajú facsemetét (kocsányos tölgy, vadkörte, vadalma, hárs és feketenyár), melyeket az elkövetkező időszakban majd kitelepítenek erdei területekre. összesen 4325 db facsemete lett kitermesztve. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a fehér- és feketenyár-dugványok termesztéséhez szükséges anyatelepes tövek kialakítása is.  

Gyeptelepítés az SKUEV Čiližské močiare különleges természetmegőrzési területen

2017 koratavaszán a helyi földműves szövetkezettel együttműködve sikeresen begyepesítettünk 23 hektárnyi területet Csicsó határában. Az így begyepesített területek az SKUEV0227, SKUEV1227 Čiližské močiare különleges természetmegőrzési terület gyakran elöntött részein találhatók. Ez úton sikeresen kibővítettük a gyepes területek kiterjedését a projekt érdekterületén. A gyepesítés a C.5 (Síkvidéki rétek és fátlan élőhelyek helyreállítása) projektelem része..

Dömös nap Magyarországon – sikeres akció családok részére a Duna mentén

Ez a sikeres akció az E.10 projektaktivitáson belül jött létre a nyilvánosság számára – gyerekes családoknak Dömös községben a Duna mentén. Ezt az akciót az egyik projektpartnerünk, a Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPD) szervezte. Az esemény 2016.szept.10.-én zajlott kb.400 látogatóval a környékről. Ezen a napon került bemutatásra a Life projekt, annak céljai és…

A Cincér Hírlevél projekttel foglalkozó száma

A projekt magyarországi partnere, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, által kiadott Cincér Hírlevél egyik száma a Duna menti ártér LIFE-projekttel és annak célkitűzéseivel foglalkozik részletesen. Cincér news letter  

Nyári gyerektáborok Nagylélen

Július második hetétől kezdve beindultak a nyári gyerektáborok Nagylélen (projektelem E.7). A résztvevők egy hetes turnusok alatt ismerkednek meg az ártéri erdők világával. Hangsúlyozva van az erdő védelmének fontossága, és a rendszeres gazdálkodás szükségessége az itteni táj fennmaradásának céljából. A gyerekek egész napokat kinn töltenek a szabad levegőn, ahogy ez valaha egészen természetes volt. Megtanulják,…

Revitalizáltuk a királyréti Duna-ág első szakaszát

2016 május derekán sikerült kotrógép segítségével kitisztítani a királyréti Duna-ág medrének egy részét. El lett távolítva a lerakódott üledék és a felhalmozódott faanyag, miáltal szabaddá vált a víz útja a Duna medréből az oldalágba. A felújítási munkálatok előtt az oldalág medrén át csupán egy keskeny erecske csordogált, míg a tisztítást követően ma több mint fél…

Figyelemmel kísérjük és elősegítjük az erdő természetes felújulását a tarvágásokon

Az Európai Bizottság külső ellenőrző csoportjának látogatása során (2016. június 22.-23.) megtekintettünk két projektterületet Nagybodak község határában. Egyesületünk itt bérbe vett erdei parcellákat, ahol a tulajdonosok korábban tarvágással kitermelték az erdő faanyagát (idegenhonos nyárfákat). Így nyitott térség keletkezett az erdei növényzetben. Mivel a parcellák szélén megtalálható néhány őshonos fafaj példánya, úgy döntöttünk, hogy terepmódosítással elősegítjük…

A honos fajok első facsemetéi már cseperednek az NLC faiskolájában

A Duna menti ártérben honos fajú első facsemeték már növekednek a bősi nemzeti erdészeti központ (NLC) kertjében. A projekt keretén belül 2016 tavaszától nevelkednek itt. A C.3 projektelem részeként először lesznek a Duna menti alföld ártéri erdeiben honos fajú facsemeték nevelve az NLC faiskolájában. Találhatók közöttük fekete nyárfák: A nyárfákat lehet szaporítani anyanövényről származó dugványok…

Projekt: Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja
Témakör: LIFE+, Természet és Biodiverzitás
Akronym: LIFE – Duna menti ártér
Projektkód: LIFE14 NAT/SK/001306
Időtartam: 2015. augusztus 1. – 2022. január 31.

Anyagi fedezet: 5 999 420 € (60 % EÚ támogatás – 3 599 651 € , LIFE+)

 

Kedvezményezett pályázó:

Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület (BROZ)

Projektpartnerek:

–       Állami Vízgazdálkodási Építő Vállalat (VVB)

–       Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VUVH)

–       Nemzeti Erdészeti Központ (NLC)

–       Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPD) (Magyarország)

 

         

 

A legfontosabb tervbe vett beavatkozások a következők: műszaki építmények felújítása vagy megépítése a folyóág-rendszerben – gátak, zárások, feltöltő objektumok, átereszek stb. A beavatkozások különböző vízügyi szervezetek (VÚVH, VVB š.p. a SVP š.p.) szoros együttműködésével lesznek kidolgozva és megvalósítva.

Várható eredmények:

– Legalább 5 műszaki építmény lesz felújítva vagy megépítve a folyóágakban úgy, hogy a lehető legkedvezőbb ökológiai hatást váltsák ki (elegendő vízmennyiség és megfelelő vízdinamika).

– A Duna ágrendszerének 1850 hektárnyi területén megjavulnak a vízdinamikai feltételek.

– Legalább 2 elszigetelődött oldalág ismét visszanyeri összeköttetését a Duna folyóvizével.

– 4500 méternyi hosszúságban lesznek felújítva folyómedrek (a vízfolyás gátoló különböző akadályok eltávolítása – hordalékok, törmelékanyagok stb.).

– Legalább 57 500 facsemete lesz kitelepítve.

– A felújított vízrendszerű folyóágak és láposok képesek lesznek elnyelni a CO2-t, s így enyhíteni az éghajlatváltozás negatív hatását (az így felújított láposokba fektetett beruházás visszatérülési rátája szakértői becslés alapján 100-szor magasabb, mint a szokványos mitigációs beavatkozások esetében).

– Javulni fog a ritka élőlények és a projektterületen található NATURA 2000-es ártéri élőhelyek védelmi állapota. Javulás várható a térség árvízvédelmi helyzetében is.

Hasonló mértékű természetvédelmi projekt még nem volt megvalósítva Szlovákiában. A jövőben minta-projektként szolgálhat a magafajta projektek számára.

Célkitűzések

Főcél:

A projekt legfőbb célja, hogy felújítsa a kulcsfontosságú természetes ártéri ligeterdős élőhelyeket, és hosszú távon fenntartható kezelési tervet vezessen be rajtuk. Az élőhelyek rehabilitációja a kiterjedt ágrendszer vízdinamikai feltételeinek javításával lesz elérve, valamint a célba vett élőhelyek védelmi állapotát elősegítő konkrét beavatkozások révén.

Részcélok:

  1. A Duna menti ártér ágrendszerében optimalizálni a víz szintjét és a vízellátást.
  2. Előre kiválasztott élőhelyeken felújítani a megbontott vízdinamikai rendszert.
  3. Megcélzott élőhelytípusok rehabilitálása és védelmi helyzetének javítása.
  4. Ártéri erdők biodiverzitásának és produkciós képességének növelése, valamint társadalmi szerepének javítása.
  5. Javítani a projektterület fennmaradt fátlan élőhely-töredékeinek védelmi állapotát, kiváltképpen az ártéri rétekét, bevezetni ezek rendszeres és hosszú távú gondozását.
  6. Elősegíteni az EÚ Élőhelyvédelmi Irányelvének és a NATURA 2000 hálózat rendszerének gyakorlati implementációját Szlovákiában.
  7. Javítani a nyilvánosság ismeretanyagát az ártéri élőhelyek felújításának szükségességéről; tapasztalatterjesztés hasonló tevékenységek megismétlése érdekében, és a legjobb gyakorlati módszerek, valamint eredmények továbbadása hasonló feltételű régiókba.

Tento projekt sa na Slovensku týka rozsiahleho územia dunajských ramien v oblasti Dobrohošť – Sap, Kľúčovského a Číčovského ramena, Čiližského potoka, a mokradí v alúviách rieky Váhu, Ipľa a Dunaja. V Maďarsku sa projekt týka územia Národného parku Dunaj – Ipeľ.

Mapa projektového územia

Čiližské močiare SKUEV0227, SKUEV1227

Dunajské luhy SKUEV0090

Dunaj SKUEV0393

Velkolélsky ostrov SKUEV0183

Dolnovážske luhy SKUEV0092

Kľúčovské rameno SKUEV0293 a SKUEV1293

Klátovské rameno SKUEV0075

Číčovské luhy SKUEV0182 a SKUEV1182

Háros ostrov HUDI20034

Szentendre Island HUDI20034

V projekte budú realizované tieto aktivity, ktorých stručný popis je uvedený nižšie. Aktivity sú definované a označené podľa požiadaviek programu LIFE, cez ktorý je projekt financovaný. O výsledkoch aktivít budeme informovať priebežne na tejto stránke projektu.

A. Prípravné aktivity

A.1: Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)

Návrh obnovných zásahov vrátane špecifikácie základných parametrov.

A.2: Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)

Expertná štúdia, ktorá bude obsahovať všetky navrhované obnovné zásahy a ich základné parametre.

A.3: Technická dokumentácia (VVB)

Technická dokumentácia, podľa ktorej sa budú realizovať revitalizačné aktivity C.1 a C.2, predložená na stavebné konanie a získané všetky potrebné povolenia na začatie stavby.

A.4: Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)

Genofond 200 DNA – overených genotypov topoľa čierneho s rôznou identifikáciou  a GIS záznamami na Maďarskej strane.

Jednotlivé stromy/ overené porasty budú identifikované na Slovenskej strane ako zdroj reprodukčného materiálu, a z nich najhodnotnejšie budú nominované do Národného registra a Národného zoznamu Lesného reprodukčného materiálu.

Odborná štúdia, ktorá odporučí konkrétne obnovné zásahy za účelom zlepšenia stavu ochrany cieľových lesných biotopov.

A.5: Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Odborná štúdia obsahujúca návrhy obnovných zásahov v nížinných lúkach a nelesných biotopoch, ktorá bude prediskutovaná so zainteresovanými stranami a odborníkmi (stretnutia s odborníkmi a zainteresovanými stranami budú minimálne 2).

 

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup/ prenájom pozemkov (BROZ)

Za účelom realizácie C aktivít budú prenajaté alebo nakúpené pozemky.

 

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému dunajských ramien (BROZ, VVB)

Aktivita bude implementovaná v CHVÚ Dunajské luhy. Minimálne 5 technických objektov bude vybudovaných alebo zrekonštruovaných na vybraných lokalitách tam, kde bude dosiahnutý maximálny ekologický vplyv na najväčšie úseky ramennej sústavy . Vodný režim sa zlepší na ploche minimálne 1850 ha. Aktualizovaný  „Prevádzkový poriadok“ s novými technickými opatreniami a maximálnym ekologickým prínosom bude pripravený.  Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí (BROZ, VVB)

Dva väčšie systémy ramien budú obnovené v ich celej pôvodnej dĺžke. To zahŕňa aj obnovu vodného režimu a riečnej dynamiky. Očakáva sa, že minimálne 4500 m riečnych ramien bude znovupripojených k vodnému toku s perspektívou trvaloudržateľnej obnovy hniezdnych biotopov cieľových druhov. Migračné bariéry pre ryby a iné vodné organizmy budú odstránené. Z dôvodu obmedzeného prístupu do niektorých oblastí bude znížené aj narušovanie vzácnych druhov a biotopov ľudskou činnosťou.

Štyri mokrade budú obnovené s celkovou rozlohou minimálne 37 ha.

Stav ochrany cieľových druhov sa zlepší a ich populácia vzrastie.

C.3: Príprava sadbového materiál a založenie biologickej základne (NLC, DINPD)

Bude vybudovaný archív/register genetických zdrojov pôvodných lesných druhov drevín v Dunajských luhoch na Slovensku. Dôležité druhy drevín budú reprezentované minimálne 20 kusmi každého druhu v registri NLC. Spolu bude vypestovaných 45 000 kusov sadeníc za účelom znovuzalesnenia v priebehu projektu. Genofond bude vytvorený na ploche 3.8 ha partnerom DINPD v Maďarsku.  Počet genotypov v Maďarsku uložených v genofonde bude minimálne 400.

C.4: Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiversity lesných porastov (BROZ, DINPD)

Výsadba 57 500 ks pôvodných druhov drevín na celkovej rozlohe 45 ha, z toho 45 000 na slovenskej časti územia. Odstránenie inváznych druhov rastlín a drevín na rozlohe minimálne 40 ha na Slovensku. Po výsadbe budú mladé sadenice podľa potreby ošetrované.

V Maďarsku, lokalita ostrov Háros: odstránenie Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp. na minimálne 7 ha. Obnova lužného lesa (na viacerých menších lokalitách) v celkovej výmere 3.5 ha. Vybudovanie plota okolo vysadených stromov ako ochrana pred zverou v celkovej dĺžke 1,550 m.

Odstránenie odpadu a starej vojenskej munície na ploche 5 ha. Odstránenie munície je nevyhnutné pre začatie obnovných opatrení, aby bola zabezpečená bezpečnosť vedcov a ostatných pracovníkov  podieľajúcich sa na projekte.

560 m dlhý betónový plot, ktorý prebieha stredom lužného lesa bude odstránený.  Prerušením hrádzí v plote  na dvoch miestach sa zabezpečí lepšie a častejšie zaplavovanie v tejto oblasti.

C.5: Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov (BROZ)

Celkovo bude obnovených 84 ha lúčnych ekosystémov a bude zavedený ich pravidelný manažment.  Minimálne 150 hlavových vŕb bude obnovených a 200 kusov nových vŕb bude vysadených.

 

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Hydromorfologický a hydrobiologický monitoring (VÚVH)

Databáza hydrologických, morfologických, klimatologických, biologických a chemických dát charakterizujúcich stav pred implementáciou projektu a po implementácii projektu. Posúdenie súčasného stavu biotických a abiotických zložiek ramenného systému v projektovom území. Posúdenie efektívnosti navrhovaných opatrení.

D.2: Monitoring bioty (BROZ, DINPD)

Bude vytvorená databáza s odhadovaným počtom niekoľko tisíc záznamov.  Na konci projektu bude pripravená monitorovacia správa s celkovými výsledkami za účelom poskytnutia spätnej väzby po implementácii obnovných C aktivít.

Vedecké informácie o vybraných druhoch monitorovanej bioty budú prezentované v ročných čiastkových správach.  Záverečná správa porovná situáciu pred implementáciou C aktivít a po implementácii aktivít. Ročné záznamy z monitoringu poskytnú obraz o zmenách v populáciách sledovaných druhov v nadväznosti na realizované opatrenia a overia efektívnosť C aktivít.

D.3: Monitoring socioekonomického dopadu projektu (BROZ)

Jedna záverečná správa o socioekonomickom dopade aktivít projektu bude pripravená na záver projektu. Táto správa zhodnotí socioekonomické dopady implementovaných C aktivít.

D.4: Monitoring vplyvu projektu na ekosystémové funkcie (BROZ)

Ekosystémové funkcie dôležité pre projektovú lokalitu budú charakterizované na začiatku projektu, po predchádzajúcom monitoringu projektových lokalít a celkovom monitoringu (bioty, hydrobiologickom monitoringu a pod.). Relevantné ekosystémové funkcie pre každú projektovú lokalitu budú vybrané a tie budú následne monitorované.

Tiež relevantné ekosystémové funkcie pre špecifické biotopy budú vybrané a monitorované. Stav ekosystému vo vzťahu k ekosystémovým funkciám bude meraný na začiatku a na konci projektu.

Na záver bude pripravená záverečná správa, charakterizujúca ekosystémové funkcie pred projektom a po projekte.

D.5:  Monitoring dopadu informačných aktivít projektu (BROZ)

V tejto aktivite sa bude monitorovať dopad informačných aktivít na zmenu povedomia verejnosti. Monitorované výsledky budú prezentované v excel tabuľkách a grafoch, kde bude zjavný posun vo vnímaní problematiky. Percento úspešných odpovedí v dotazníkoch a kvízoch bude merané na začiatku aktivity a na konci  aktivity. Výsledky a grafy budú prezentované v rámci záverečnej správy, ktorá bude vypracovaná na konci projektu.

 

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Projektová web – stránka (BROZ)

Bude vytvorená a pravidelne aktualizovaná stránka projektu počas celého trvania projektu v troch jazykových verziách – AJ, SJ, MJ.

E.2: Stretnutia so stakeholdermi a študijné cesty (BROZ)

Konštantná komunikácia so stakeholdrami (zainteresovanými stranami)  bude udržiavaná počas celej realizácie projektu. Bude zorganizovaných minimálne 24 stretnutí (V priemere sa počíta s účasťou asi 5 zástupcov na jednom stretnutí). V rámci projektu budú zorganizované 2 študijné cesty pre cca 30 účastníkov.

E.3: Publikovanie informácií, vzdelávacie a propagačné materiály (BROZ, NLC, DINPD)

V rámci projektu budú pripravené a vytlačené tieto propagačné materiály:

–          Letáky

–          Odborné brožúry – 3 typy (napr. Objavuj Národný park Dunaj Ipeľ)

–          Látkové propagačné tašky, perá, zápisníky, kalendáre, hrnčeky

–          Nálepky

–          Magnetky

–          Tričká

E.4: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov, učiteľov a verejnosť (BROZ, DINPD)

V tejto aktivite bude zorganizovaných na Slovensku: 10 exkurzií so sprievodcom pre študentov (spolu pre cca 200 študentov), 5 exkurzií so sprievodcom pre verejnosť (spolu 50 účastníkov).

V Maďarsku: Jeden 5- dňový tréning pre sprievodcov (20 účastníkov), päť 1- dňových demonštračných exkurzií pre učiteľov.

Očakáva sa účasť 4000 účastníkov na exkurziách so sprievodcom počas trvania projektu.

E.5: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ, VUVH, NLC)

Projekt bude prezentovaný na minimálne 13 konferenciách, 4 tlačové konferencie budú zorganizované, 5 tlačových správ bude vyprodukovaných, 30 článkov o projektových aktivitách bude publikovaných, 5 rozhovorov v rádiu a 10 TV šotov.

E.6: Prezentácie pre školy a verejnosť, interaktívne vzdelávacie výstavy (BROZ, DINPD)

V rámci projektu je plánovaných 10 prezentácií pre študentov (spolu 200 účastníkov) a 5 prezentácií pre verejnosť (spolu 100 účastníkov).

Bude pripravená stabilná výstava na slovenskej strane, ktorú navštívi minimálne 10 inštitúcií/organizácií/ škôl (minimálne 3500 účastníkov).

Paralelne bude vytvorená výstava na maďarskej strane, predpokladaná návštevnosť 5000 návštevníkov počas trvania projektu.

E.7: Detské tábory v prírode (BROZ)

Dvadsať 5-dňových táborov celkovo pre 240 detí bude zorganizovaných v projektovom území na slovenskej strane.

E.8: Záverečná konferencia (BROZ)

Záverečná konferencia s minimálne 40 účastníkmi zo Slovenska a susediacich krajín bude zorganizovaná v závere projektu. Očakáva sa účasť minimálne 5 zástupcov médií. Výsledky konferencie budú prezentované minimálne formou 5 mediálnych výstupov (napr. online a tlačené články, rozhovory v TV, rádiu).

E.9: Networking s inými projektmi a inštitúciami (BROZ)

Šesť 3- dňových návštev pre 3-5 členov projektového tímu alebo kľúčových stakeholderov bude zorganizovaných počas trvania projektu. Návštevy budú na projektové lokality podobných projektov, kde sú navrhované a realizované podobné obnovné zásahy: pastva, výsadba pôvodných druhov drevín, obnova trávnatých porastov, mokradí a pod. napr. v Českej republike, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku alebo Poľsku.

E.10: Organizácia rodinného dňa (DINPD)

Šesť rodinných dní (každý rok trvania projektu jeden), s očakávanou návštevnosťou 500 návštevníkov na jednom dni, celkovo 3000 návštevníkov.

E.11: Informačné tabule(BROZ)

Inštalácia 10 väčších  informačných tabúľ. Inštalácia menších informačných tabúľ podľa požiadaviek aktivít a projektu.

E.12: Správa pre laickú verejnosť (BROZ)

Správa o projekte a jeho výsledkoch pre laickú verejnosť vytlačená a distribuovaná verejnosti na konci projektu.

 

F. Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Vypracované 4 správy o pokračovaní projektu, jedna správa v polovici projektu a záverečná správa projektu.

F.2: Projektové účtovníctvo a finančné riadenie (BROZ, DINPD)

Transparentné účtovníctvo projektu a finančné riadenie.

F.3. Projektový audit (BROZ)

Audit projektu so záverečným zhodnotením v záverečnej správe projektu.

F.4: Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu (BROZ)

Vypracovaný plán udržiavacích opatrení na projektových lokalitách – po skončení LIFE projektu.

Dosiahnuté výsledky ku 31.12.2017:

A. Prípravné aktivity

A.1: Štúdia obnovy prietočnosti a pozdĺžnej kontinuity ramenného systému Dunaja s využitím hydrodynamického modelovania (VÚVH)

Fyzický model časti ramennej sústavy je postavený v technických laboratóriách VÚVH, všetky terénne merania nevyhnutné pre digitálny model ramennej sústavy prebehli, potrebné výpočty sú hotové a digitálny model je funkčný pre účely výberu najvhodnejších opatrení v štúdii. Prebieha finalizácia návrhu štúdie, ktorá bude obsahovať návrhy obnovných zásahov.

A.2: Odborná štúdia obnovy laterálnej konektivity dunajských ramien s hlavným tokom Dunaja a zlepšenie vodného režimu mokradí (VÚVH)

Všetky terénne monitorovacie merania prebehli pre nastavenie hydrodynamických 1D a 2D modelov, simulácie scenárov v modeloch pre rôzne hladiny prebehli, prebieha finalizácia návrhu štúdie, ktorá bude obsahovať návrhy obnovných zásahov.

A.3: Technická dokumentácia (VVB)

Technická dokumentácia pre obnovu časti ramena v lokalite Kráľovská lúka bola pripravená (rok 2015).

A.4: Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu, reprodukcie týchto druhov a spracovanie návrhu aktivít na ochranu lesných ekosystémov (NLC, BROZ, DINPD)

Genofond 200 DNA genotypov topoľov čiernych na Maďarskej strane bol už ukončený (DINPD).

Identifikácia zdrojov autochtónneho genofondu na Slovenskej strane prebehla. Bolo identifikovaných viac ako 150 jedincov stromov v okolí Dunaja, medzi nimi  topole čierne, vŕby (krehká), jaseň úzkolistý, lipa malolistá, jabloň, hruška, moruša, dub letný. Údaje sú spracovávané do správy, semenný a reprodukčný materiál je odoberaný a z neho sú pestované sadenice stromov v terénnej stanici NLC.

A.5: Odborná štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov (BROZ)

Štúdia obnovy nížinných lúk a nelesných biotopov bola vypracovaná v roku 2016. Na základe štúdie momentálne prebiehajú revitalizačné práce na nížinných lúkach – v rámci aktivity C5.

B. Nákupy/ dlhodobé prenájmy pôdy

B.1: Nákup/ prenájom pozemkov (BROZ)

V UEV Kľúčovské rameno, UEV Číčovské luhy, UEV Čiližské močiare a UEV Dunajské luhy bolo kúpených 12,8 ha pôdy rôzneho typu TTP 2 ha (plán 12 ha), vodné plochy 2,5 ha (plán 5 ha), lesné porasty 6 ha (plán14,5 ha), orná pôda 2,98 ha. Prenajatých je dokopy 26, 36 ha lesných pozemkov. Tieto pozemky sú prenajaté za účelom obnovy pôvodných lužných ekosystémov v rámci C aktivít.

C. Konkrétne ochranárske aktivity

C.1: Obnova prietočnej kapacity a longitudinálnej spojitosti systému dunajských ramien (BROZ, VVB)

Aktivita ešte nezačala, začne po dokončení štúdie v aktivite A1 a po príprave technickej dokumentácie v aktivite A3.

C.2: Obnova laterálnej konektivity ramien a vodného režimu mokradí (BROZ, VVB)

Máj 2016 – rameno Kráľovská Lúka pri Bake – jeden úsek hotový v dĺžke cca 190m – bude pripravené pokračovanie.

V apríli – máji 2017 – prebehla ďalšia revitalizácia a rozšírenie mokradí v ramennej sústave pri Dobrohošti a Vojke s týmito výsledkami- suché rameno bolo obnovené v dĺžke 430 m, bola obnovená prietočnosť a predĺžené obdobie, kedy je rameno zavodnené v dĺžke 440 m (voda bola 6 mesiacov v roku, teraz celoročne), obnovené dlhodobé periodické mokrade (Dobrohošť + Kyselica) v rozsahu cca 0,95 ha, obnovený potenciál zaplavovania tvrdého a mäkkého lužného lesa (Dobrohošť, Kyselica) na rozlohe cca 16 ha.

C.3: Príprava sadbového materiálu a založenie biologickej základne (NLC, DINPD)

Je budovaný register genetických zdrojov pôvodných lesných druhov drevín v Dunajských luhoch v terénnej stanici NLC.

Bolo vypestovaných 800 ks topoľov čiernych a 450 ks líp v roku 2016. V roku 2017 bolo dopestovaných 3000 ks topoľa čierneho, 200 ks jabloní, 200 ks hrušiek, 50 ks dubov letných.

C.4: Obnova skladby autochtónnych druhov drevín a zvýšenie biodiverzity lesných porastov (BROZ, DINPD)

V Maďarsku na lokalite ostrov Háros prebieha odstraňovanie Negundo aceroides, Fallopia japonica, Solidago sp.

Na Slovensku v k.u. Bodíky na prenajatých pozemkoch boli v roku 2016 dve oddelené plochy  mulčované za účelom podpory prirodzeného zmladenia, na časti plochy prebehlo zmladenie, časť bolo nutné dosadiť  na jar v roku 2017.  Celková výsadba prebehla na ploche 4,5 ha. Celkový počet vysadených sadeníc  – 3375 ks, zloženie: Jelša lepkavá (Alnus glutinosa) – 210 ks, Vŕba biela (Salix alba) – 210 ks, Topoľ biely (Populus alba) – 2245 ks, Topoľ čierny (Populus nigra)– 710 ks.

Jedna plocha po kontrole – úplne suché sadenice, druhá plocha – cca 50 % sa prijalo, na jeseň bola plocha s 50% úspešne prijatých sadeníc dosadená 250 ks topoľov čiernych. Na ploche kde neboli prijaté žiadne sadenice sa už výsadba neopakovala, z hľadiska vyhodnotenie nevhodnosti pôdnych a slnečných podmienok pre výsadbu.

C.5: Obnova nížinných lúk a  nelesných biotopov (BROZ)

Aktivita bola začatá  v Marci 2017  – prebehlo zatrávnenie v UEV Čiližské močiare pri Kľúčovci, cca 23 ha na podmáčaných poliach v spolupráci s miestnym poľnohospodárskym družstvom.

V decembri 2017 – prebehli práce na revitalizácii nížinných lúk NPR Apálsky ostrov pri Komárne, UEV Dolnovážske luhy: rampa pre zabránenie vjazdu nepovolaným osobám bola inštalovaná – 24.11.2017 a potom prebehlo čiastočné zmulčovanie lúky – cca 3,8 ha (odstránili sa náletové dreviny).

D. Monitoring dopadu projektových aktivít

D.1: Hydromorfologický a hydrobiologický monitoring (VÚVH)

Prebehol počiatočný hydromorfologický a hydrobiologický monitoring, ktorý je základom pre aktivitu A1 aj pre porovnanie stavu ekosystémov pred realizáciou C aktivít projektu.

D.2: Monitoring bioty (BROZ, DINPD)

V Maďarsku prebehol monitoring bioty – vtákov a ichtyomonitoring.

Na Slovensku prebehol monitoring obojživelníkov, monitoring vyšších rastlín a vodných rastlín.

D.3: Monitoring socioekonomického dopadu projektu (BROZ)

V roku 2017 prebehol terénny dotazníkový prieskum, z ktorého bola predložená prvá správa.

D.4: Monitoring vplyvu projektu na ekosystémové funkcie (BROZ)

Aktivita ešte nezačala, začne po výbere lokalít na realizáciu aktivít C1.

D.5:  Monitoring dopadu informačných aktivít projektu (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

 

E. Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu

E.1: Projektová web – stránka (BROZ)

Projektová web- stránka je v troch jazykových verziách – AJ, SJ, MJ, a pravidelne aktualizovaná.

E.2: Stretnutia so stakeholdermi a študijné cesty (BROZ)

Od začiatku projektu sa uskutočnilo cca 30 stretnutí.

E.3: Publikovanie informácií, vzdelávacie a propagačné materiály (BROZ, NLC, DINPD)

BROZ:

Projektové logo: logo hotové od 11/2015.

Nálepky a magnetky s logom: 06/2016.

Nálepky s historickými motívmi zaplavovanej krajiny a s motívmi vzácnych druhov rastlín a živočíchov – jar 2017.

Informačný leták o činnostiach projektu – október 2017- je možné si ho stiahnuť z webovej stránky projektu.

Perá – sú hotové v troch jazykových verziách.

Hrnčeky – ručne robené s projektovým logom sú hotové.

Vybavenie  návštevníckeho centra vo Veľkom Lély čiastočne zabezpečené – použitie aj pre tábory E.7.

Postavený altánok pre návštevníkov vo Veľkom Lély– august 2017.

DINPD:

Projektové tašky.

Cincer Newletter v roku 2017.

Čokolády s logom projektu sú vyrobené.

E.4: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov, učiteľov a verejnosť (BROZ, DINPD)

Za účelom exkurzií boli nakúpené ďalekohľady a lupy, ktoré sa používajú aj pre tábory E.7 aktivita. Zorganizovali sme 9 exkurzií pre študentov a deti (244 detí a učiteľov), 4 exkurzie pre verejnosť (54 účastníkov).

E.5: Propagácia projektu na konferenciách a v médiách (BROZ, VUVH, NLC)

Rok 2016 – 1 tlačová správa a 1 článok v Bratislavských novinách 1.12. 2016.

Rok 2017 – 1 rozhovor v rádiu – 28.10.2017,1 reportáž v rádiu REGINA 2.12.2017 – je možné si ich vypočuť z projektovej stránky.

Rok 2018 – tlačová správa vydaná k Svetovému Dňu mokradí.

E.6: Prezentácie pre školy a verejnosť, interaktívne vzdelávacie výstavy (BROZ, DINPD)

Zorganizovali sme 11 prezentácií pre študentov 293 s učiteľmi a 3 prezentácie pre verejnosť – 186 účastníkov.

E.7: Detské tábory v prírode (BROZ)

Prvé tábory boli v lete 2016 a 2017. Prebehlo 12 táborov pre 130 detí. Vybavenie táborov- bolo nakúpené v júli 2017: 10 ďalekohľadov, jeden veľký ďalekohľad a lupy na hmyz. V roku 2016  boli postavené soc. zariadenia pre tábory.

E.8: Záverečná konferencia (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

E.9: Networking s inými projektmi a inštitúciami (BROZ)

Doposiaľ bolo zorganizovaných 7  networkingových aktivít so zástupcami NPDA, českými a slovenskými neziskovými organizáciami, a zástupcami Jihočeského kraja a zástupcami SOS  – 75 účastníkov.

E.10: Organizácia rodinného dňa (DINPD)

Domos Green Day bol v Maďarsku 2x – 10. 9. 2016 , 9.9.2017, účasť a záujem u ľudí bol veľký.

E.11: Informačné tabule (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

E.12: Správa pre laickú verejnosť (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

 

F.  Manažment projektu a monitoring napredovania projektu

F.1: Manažment projektu (BROZ)

Aktivita pokračuje, prvá správa vypracovaná v roku 2016.

F.2: Projektové účtovníctvo a finančné riadenie (BROZ, DINPD)

Aktivita v progrese.

F.3. Projektový audit (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

F.4: Plán udržiavacích opatrení – po skončení LIFE projektu (BROZ)

Aktivita ešte nezačala.

Leták “Oživujeme krajinu dunajských luhov”

Zoznam semenných stromov so súradnicami vo WGS84 (.pdf , .xlsx)

BROZ – Mgr. Halková Silvia– projektmenedzser – halkova (at) broz.sk

DINPD – Árvay Márton – Duna-Ipoly Nemzeti Park partnerszervezet projektmenedzsere – arvaym (at) dinpi.hu

NLC – Ing. Bartko Martin, PhD. – Nemzeti Erdészeti Központ partnerszervezet projektmenedzsere – bartko (at) nlcsk.org

VÚVH – Ing. Holubová Katarina, PhD. – VÚVH partnerszervezet projektmenedzsere – holubova (at) vuvh.sk