PROJEKT: Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja
sadenie stromov v Dunajských luhoch

A téli időszakban, amely a faültetésre a legalkalmasabb, tavaly és idén több mint 30 000 fát ültettünk a dunai ártéri ligeterdőkben őshonos fafajokból.
A telepített facsemeték között voltak a puhafaligetekre jellemző fajok – fehér nyár, fekete nyár és szürke nyár –, ill. a keményfás ligeterdőkre jellemző kocsányos tölgy és kőris.

A fákat a szárazföldi Duna-delta különböző részein telepítettük.

A természetes ártéri erdők helyreállítását a felújításos kitermelési céllal telepített, nemesített nyárfaállományokban végezzük, melyek fáinak helyére a területen őshonos fajokat ültetünk.
A facsemetéket előre elkészített, mély gödrökbe ültettük, ugyanis mélyebbről hatékonyabban tudnak vizet felvenni és csökken a kiszáradásuk veszélye.

A puhafaligetek nagyon értékes jelölő élőhelynek minősülnek, melyek a Duna legtöbb szakaszán a megváltozott folyami dinamika következtében nem újulnak meg természetes úton, ill. a természetes megújulásra képes területekből csak nagyon kevés maradt fenn. Természetes megújulás leginkább a helyreállított, partvédelemtől mentesített vagy a természetes vízutánpótlással újra összekötött folyó-, ill. mellékágszakaszokon történhet.

Hosszú ideje igyekszünk elérni a projektterületet alkotó szárazföldi Duna-delta vízháztartásának javítását mesterséges elárasztások segítségével, mely igyekezetünk részben sikerrel járt.
Az elárasztások során ellenőriztük a fával beültetett területeket, amelyek közül többet elborított a víz.
Örömünkre szolgál, hogy hogy idén és a következő években évente két elárasztásra kerül sor, ami elengedhetetlen az áradásokhoz kötődő puhafaligetek számára.

A fatelepítés részben a Duna Menti Ártéri erdők LIFE projekt, részben pedig a Dél LIFE projekt keretében történt.

Zdieľať obsah na: