PROJEKT: Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja
Sprietočnené Vojčianske rameno

A múltban a Vajkai Duna-ág (Vojčianske rameno) az úgynevezett szárazföldi Duna-delta részét képezte, amely egy szabadon áramló ágrendszer hálózata volt. A Bősi Vízerőmű megépítését követően a Duna vizének nagy részét a kiépített csatornán keresztül a vízerőműbe irányították, aminek következtében a teljes ágrendszer elszakadt a Dunától. Ezáltal megszűnt a folyó ágvízrendszerének dinamikája, megszakadt az üledékek, a kavicsrétegek és a tápanyagok természetes mozgása, ami az ártéri élőhelyek minőségében is tükröződött. Az ágrendszer egyes részeit üledékréteg lepte el, másokat mesterségesen feltöltötték, és a területet erdei utak hálózata szabdalta fel. Ezek a körülmények jellemzik az Alsó-Vajkai Duna-ágat is.

Historická mapa

A gond nemcsak a kiszáradt és nem megfelelően elárasztott területek, hanem az erdei utak alatt található alulméretezett csővezetékek is, amelyek nem voltak képesek elegendő vizet szállítani az ágrendszer egyes részeibe. Az áradások idején, amely létszükségletét képezi ennek az élőhelynek, sok esetben eltömődtek. Az elárasztások hiányában korlátozódott a víz áramlása, amely megakadályozhatta volna az üledéklerakódást. Az így eltömődött csövek nemcsak a víz áramlását akadályozták, hanem a halak migrációját is meggátolták. 

Az erdei utak alatt található alkalmatlan csővezetékeket tágasabb vízáteresztő keretelemekkel helyettesítettek.

A tereprendezési munkálatokkal az ágak egyes szakaszait kimélyítették és kölcsönösen összekötötték, ami lehetővé teszi a víz ismételt áramlását a már egyszer kiszáradt mederbe.

2023 augusztusától 2024 januárjáig az Alsó-Vajkai Duna-ág vízáramlása 3,7 km hosszú szakaszon lett helyreállítva. Ez az eddigi legnagyobb ilyen jellegű revitalizáció az ágrendszerben. Az eredeti meder helyén található két ág kimélyítésével körülbelül 12 000 köbméter földet szállítottak el, átépítették az A2 és A3 gátakat, ahol a szűk csővezetékeket nagyobb kapacitású keret vízáteresztőkkel helyettesítették. A meder keskeny szakaszait kiszélesítették és a szigethez való hozzáférés megőrzése érdekében, amely az ágak elárasztása után keletkezett, gázlót alakítottak ki. Több helyen medermélyítésre is sor került, hogy megfelelő telelési helyeket hozzanak létre a halak számára. A Vajkai Duna-ág vízáramlásának felújítása után újra használható csónakázásra is.

Az Alsó-Vajkai Duna-ág újjáélesztése állami és nem állami szervezetek együttműködésének eredménye. A BROZ (Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Társulás) által vezetett LIFE Dunajské luhy projekt keretében a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának szervezeti egységei, azaz a Vodohospodárska výstavba, š.p. és a Výskumný ústav vodného hospodárstva (Vízgazdálkodási Kutatóintézet) is részt vettek. Feladatuk a hidrodinamikai modellezés felhasználásával végzett tanulmány, illetve a projektdokumentáció kidolgozásának biztosítása és annak a megvalósítás utáni nyomon követése volt. Ezen kívül figyelemmel kísérik a felújított vízáramlás egyes élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatását is. A tényleges megvalósítást a BROZ biztosította.

Zdieľať obsah na: