PROJEKT: Duna menti ártéri élőhelyek rehabilitációs és kezelési programja
Orliak morský si stavia hniezda na vysokých mohutných stromoch v blízkosti vody s dostatkom rýb a vodného vtáctva; (foto J. Mrocek)

A legmagasabb, azaz 5. védettségi szintű Apáli-sziget Természetvédelmi Terület határáról indulunk. A 85,97 hektáros területet 1954-ben nyilvánították védetté az egyedülálló fűz-nyár ártéri erdőtársulások védelme érdekében. Erdőgazdálkodási tevékenység egyáltalán nincs a területen, aminek köszönhetően lehetőség nyílik az erdei élőhelyek különböző fejlődési szakaszainak a megfigyelésére. A kedvezőtlen emberi beavatkozásoktól mentes, természetesen zajló folyamatok számos ritka és védett, ártéri és vízi élőhelyeket kedvelő növény- és állatfaj előfordulását teszik lehetővé. 

Vlhké lúky Apálskeho ostrova; v pozadí lužný les (foto: M. Semelbauer)

A természetvédelmi terület Dolnovážske luhy („Alsó-Vágmenti Ártéri Erdők”) megnevezésű közösségi jelentőségű területként egyben a NATURA 2000 hálózatának is része, és az európai jelentőségű élőhelyek és fajok védelmét szolgálja. A területen nincs kijelölt turistaút, így azt a túrázók nem látogathatják. Csak az Állami Természetvédelmi Hivatal munkatársai, zoológusok és botanikusok léphetnek be ide a védett fajok, ill. élőhelyek megfigyelése vagy a terület aktív kezelése céljából.

Aj mŕtve drevo zohráva v lužnom lese dôležitú úlohu – ovplyvňuje mikroklímu, je substrátom pre rast nových drevín, vo svojej hmote viaže veľké množstvo uhlíka a vyznačuje sa vysokou diverzitou druhov (foto: F. Rovný)

Az Apáli-sziget Természetvédelmi Terület a Vág és az Öreg-Nyitra folyók találkozásánál fekvő ártéren terül el, és tulajdonképpen egy folyami félsziget alkotja. A korábban szigetként létező területet körülölelő folyóág már nincs meg, fokozatosan feltöltődött.

NPR Apálsky ostrov – v súčasnosti riečny polostrov bol v dobe pred odklonením toku rieky Nitry ostrovom

A természetvédelmi terület nagy részét jó állapotban fennmaradt ártéri erdő borítja. Az erdő fáinak faji összetétele az aljnövényzettel és a kidőlt holtfával együtt őserdei jelleget kölcsönöz a területnek. A fák közül a fehér fűz (Salix alba), a törékeny fűz (Salix fragilis), a csigolyafűz (Salix purpurea), a Fekete nyár (Populus nigra), a fehér nyár (Populus alba), a szürke nyár (Populus x canescens), a magas kőris  (Fraxinus excelsior) és a keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia) van jelen. 

Bleduľa letná rastie na vlhkých miestach (foto: M. Rakovská)

Az erdőkön kívül réti élőhelyek is vannak a természetvédelmi terület egy részén, ahol korábban a helyi szövetkezeti tagok marhákat legeltettek. A többféle nedves gyepi, ill. lápréti társulást felmutató rétek növényvilága gazdag, számos veszélyeztetett és védett faj is előfordul itt, így például a nyári tőzike (Leucojum aestivum), a réti iszalag  (Clematis integrifolia), a magas útifű (Plantago altissima) stb.

A terület állatvilága is figyelemreméltó, főként a különböző madárfajok előfordulása miatt, amelyek közül sok fajnak a költőhelye is itt van. Az Apáli-sziget biztonságos fészkelőhelyet jelent a vízimadarak számára és menedéket nyújt a vonuló madaraknak. Megfigyelték itt a jégmadarat (Alcedo atthis), a szürke gémet (Ardea cinerea), a fekete gólyát (Ciconia nigra) és legnagyobb ragadozónkat, a rétisast (Haliaeetus albicilla) is. 

Mlok bodkovaný žije na lokalitách v blízkosti vody, kam potom v čase rozmnožovania samička kladie vajíčka (foto: P. Drengubiak)
Presvetlené lúky lákajú mnohé druhy motýľov; súmračník Pyrgus malvae (foto: M. Semelbauer)

A hüllők közül pl. a vízisikló (Natrix natrix), a lábatlangyík (Anguis fragilis), a kétéltűek közül a sárgahasú unka (Bombina variegata), a barna ásóbéka (Pelobates fuscus) vagy a pettyes gőte (Lissotriton vulgaris) is előfordul a területen. Figyelmet érdemel továbbá számos hal- és emlősfaj, valamint a rovarfajok széles skálája.

Zdieľať obsah na: