PROJEKT: Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
V dňoch 20. až 21. mája sa uskutočnil pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb, odborný workshop s názvom „Migrácia rýb a bariéry na tokoch“. Hlavnou témou workshopu bola voľná migrácia rýb a obnovy riečnych ekosystémov. V rámci workshopu, projektový manažér Andrej Devečka, predstavil revitalizácie dunajských ramien, ktoré realizovalo BROZ v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a vodohospodármi zo Slovesnkého vodohospodárskeho podniku. Druhý deň, bol dňom pre širokú verejnosť. Vrámci tohto dňa BROZ zrealozovalo pre záujemcov exkurziu v SKUEV Bratislavské luhy, kde mali záujemci možnosť priamo vidieť zrevitalizované dunajské ramena na území mesta Bratislavy.
Zdieľať obsah na: